V.I Lênin toàn tập Tập 51

V.I Lênin toàn tập Tập 51 gồm 628 bức thư, điện báo, bản ghi điện thoại chỉ đạo công việc đất nước của Lê-nin từ tháng Bảy năm 1919 đến tháng Mười một năm 1920 – thời kỳ sóng gió sau Cách mạng Tháng Mười vĩ đại.

V.I Lênin toàn tập Tập 51

Chính trị Quốc gia

2006

Tóm tắt

Bộ sách V.I.Lênin toàn tập ra mắt bạn đọc lần này được xuất bản theo đúng nguyên bản của Bộ V.I.Lênin toàn tập, tiếng Việt, do Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội hợp tác với Nhà xuất bản Tiến bộ, Matxcơva xuất bản vào những năm 70-80 thế kỷ XX.

Tập 51 này gồm 628 bức thư, điện báo, bản ghi điện thoại chỉ đạo công việc đất nước của Lê-nin từ tháng Bảy năm 1919 đến tháng Mười một năm 1920 – thời kỳ sóng gió sau Cách mạng Tháng Mười vĩ đại. Những tài liệu này phản ánh công cuộc chiến đấu vô cùng anh dũng của giai cấp công nhân, nông dân Nga bảo vệ chính quyền Xô viết, giữ vững Nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới, chống quân can thiệp đồng minh nước ngoài và bọn bạch vệ. Mặc dù, như Lê-nin nói: “Nhà nước Nga khống muốn chiến tranh, chiến tranh là do kẻ khác gán cho nó”.

Nội dung những tác phẩm chính trong tập này được phân tích khá toàn diện trong phần Lời tựa in ở đầu sách, do Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin viết cho lần xuất bản bằng tiếng Việt. Hi vọng cuốn sách sẽ là tài liệu nghiên cứu và tham khảo bổ ích cho bạn đọc.

Trích dẫn

V.I Lênin toàn tập Tập 51,Chính trị Quốc gia, 2006.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Triết học, tâm lý

Tài liệu liên quan

V.I Lênin toàn tập Tập 51V.I.Lênin toàn tập Tập 50V.I.Lênin toàn tập Tập 49
V.I Lênin toàn tập Tập 51

V.I.Lênin toàn tập Tập 50

V.I.Lênin toàn tập Tập 49

Mã QR

V.I Lênin toàn tập Tập 51

Nội dung

  • Chủ Nhật, 16:04 23/04/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

V.I Lênin toàn tập Tập 9

Chủ Nhật, 15:52 23/04/2023

Những bài thực hành cơ sở dữ liệu Visual Basic 6.0 căn bản

Chủ Nhật, 14:26 23/04/2023

V.I Lênin toàn tập Tập 8

Chủ Nhật, 14:15 23/04/2023

Hệ điều hành Unix

Chủ Nhật, 14:08 23/04/2023

V.I Lênin toàn tập Tập 7

Chủ Nhật, 14:01 23/04/2023