V.I Lênin toàn tập Tập 7

Tập 7 của Bộ sách V.I.Lênin toàn tập bao gồm các tác phẩm của V.I.Lênin viết trong thời gian từ tháng Chín năm 1902 đến tháng Chín năm 1903. Nội dung chính của tập 7 thể hiện những tư tưởng có liên quan đến một cuộc đấu tranh để thành lập ở nước Nga một đảng mác-xít cách mạng; cương lĩnh, nguyên tắc tổ chức của đảng và về thống nhất những tổ chức cách mạng-dân chủ Nga thành một đảng duy nhất.

V.I Lênin toàn tập Tập 7

Chính trị Quốc gia

2005

Tóm tắt

Bộ sách V.I.Lênin toàn tập ra mắt bạn đọc lần này được xuất bản theo đúng nguyên bản của Bộ V.I.Lênin toàn tập, tiếng Việt, do Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội hợp tác với Nhà xuất bản Tiến bộ, Matxcơva xuất bản vào những năm 70-80 thế kỷ XX.

Tập 7 của Bộ sách V.I.Lênin toàn tập bao gồm các tác phẩm của V.I.Lênin viết trong thời gian từ tháng Chín năm 1902 đến tháng Chín năm 1903. Nội dung chính của tập 7 thể hiện những tư tưởng có liên quan đến một cuộc đấu tranh để thành lập ở nước Nga một đảng mác-xít cách mạng; cương lĩnh, nguyên tắc tổ chức của đảng và về thống nhất những tổ chức cách mạng-dân chủ Nga thành một đảng duy nhất. Nội dung những tác phẩm chính trong tập này được phân tích khá toàn diện trong phần Lời tựa in ở đầu sách, do Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin viết cho lần xuất bản bằng tiếng Việt.

Hi vọng cuốn sách sẽ là tài liệu nghiên cứu và tham khảo bổ ích cho bạn đọc.

Trích dẫn

V.I Lênin toàn tập Tập 7,Chính trị Quốc gia, 2005.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Triết học, tâm lý

Tài liệu liên quan

V.I Lênin toàn tập Tập 7V. I. Lênin toàn tập Tập17V.I Lênin toàn tập Tập 27
V.I Lênin toàn tập Tập 7

V.I Lênin toàn tập Tập 17

V.I Lênin toàn tập Tập 27

Mã QR

V.I Lênin toàn tập Tập 7

Nội dung

  • Chủ Nhật, 14:01 23/04/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

V.I Lênin toàn tập Tập 6

Chủ Nhật, 13:55 23/04/2023

Hướng dẫn thực hành thiết kế bản vẽ 2D và 3D với Autocad 2004

Chủ Nhật, 13:30 23/04/2023

Học nhanh Visual Basic

Chủ Nhật, 11:33 23/04/2023

Xây dựng trang Web động với ASP.

Chủ Nhật, 10:51 23/04/2023

Bên trong mạng máy tính

Chủ Nhật, 10:09 23/04/2023