V.I Lênin toàn tập Tập 9

Tập 9 của Bộ sách V.I.Lênin toàn tập bao gồm các tác phẩm của V.I.Lênin viết trong thời gian từ tháng Bảy năm 1904 đến tháng Ba năm 1905. Những tác phẩm in trong tập này đã phản ánh cuộc đấu tranh không khoan nhượng của phái bôn-sê-vích đứng đầu là V.I.Lênin, với phái men-sê-vích nhằm củng cố đảng mác-xít cách mạng của giai cấp công nhân, đồng thời nói lên vai trò tiên phong của Đảng công nhân dân chủ-xã hội Nga và ảnh hưởng của nó đối với tiến trình của cuộc cách mạng Nga.

V.I Lênin toàn tập Tập 9

Chính trị Quốc gia

2005

Tóm tắt

Bộ sách V.I.Lênin toàn tập ra mắt bạn đọc lần này được xuất bản theo đúng nguyên bản của Bộ V.I.Lênin toàn tập, tiếng Việt, do Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội hợp tác với Nhà xuất bản Tiến bộ, Matxcơva xuất bản vào những năm 70-80 thế kỷ XX.

Tập 9 của Bộ sách V.I.Lênin toàn tập bao gồm các tác phẩm của V.I.Lênin viết trong thời gian từ tháng Bảy năm 1904 đến tháng Ba năm 1905. Những tác phẩm in trong tập này đã phản ánh cuộc đấu tranh không khoan nhượng của phái bôn-sê-vích đứng đầu là V.I.Lênin, với phái men-sê-vích nhằm củng cố đảng mác-xít cách mạng của giai cấp công nhân, đồng thời nói lên vai trò tiên phong của Đảng công nhân dân chủ-xã hội Nga và ảnh hưởng của nó đối với tiến trình của cuộc cách mạng Nga. Nội dung những tác phẩm chính trong tập này được phân tích khá toàn diện trong phần Lời tựa in ở đầu sách, do Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin viết cho lần xuất bản bằng tiếng Việt.

Hi vọng cuốn sách sẽ là tài liệu nghiên cứu và tham khảo bổ ích cho bạn đọc.

Trích dẫn

V.I Lênin toàn tập Tập 9,Chính trị Quốc gia, 2005.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Triết học, tâm lý

Tài liệu liên quan

V.I Lênin toàn tập Tập 9V.I Lênin toàn tập Tập 43V.I.Lênin toàn tập Tập 11(Tháng 7 – tháng 10/1905)
V.I Lênin toàn tập Tập 9

V.I Lênin toàn tập Tập 10

V.I Lênin toàn tập Tập 11

Mã QR

V.I Lênin toàn tập Tập 9

Nội dung

  • Chủ Nhật, 15:52 23/04/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Những bài thực hành cơ sở dữ liệu Visual Basic 6.0 căn bản

Chủ Nhật, 14:26 23/04/2023

V.I Lênin toàn tập Tập 8

Chủ Nhật, 14:15 23/04/2023

Hệ điều hành Unix

Chủ Nhật, 14:08 23/04/2023

V.I Lênin toàn tập Tập 7

Chủ Nhật, 14:01 23/04/2023

V.I Lênin toàn tập Tập 6

Chủ Nhật, 13:55 23/04/2023