Ứng dụng Écgônômi trong thiết kế và tổ chức lao động

Cuốn sách được biên soạn nhằm giới thiệu và giúp bạn đọc làm việc trong lĩnh vực quản lý và tổ chức lao động, y tế công cộng, an toàn lao động, thiết kế - chế tạo, kiến trúc - xây dựng... có thể tiếp cận và vận dụng các kiến thức của Écgônômi hiệu quả nhất.

Ứng dụng Écgônômi trong thiết kế và tổ chức lao động

Nguyễn Bạch Ngọc

Nxb. Khoa học và Kỹ thuật

2021

Tóm tắt

Cuốn sách được biên soạn nhằm giới thiệu và giúp bạn đọc làm việc trong lĩnh vực quản lý và tổ chức lao động, y tế công cộng, an toàn lao động, thiết kế - chế tạo, kiến trúc - xây dựng... có thể tiếp cận và vận dụng các kiến thức của Écgônômi hiệu quả nhất. Nội dung chính của cuốn sách gồm: đại cương về Écgônômi; một số đặc điểm sinh lý của con người trong hoạt động lao động; chế độ lao động - nghỉ ngơi chế độ dinh dưỡng; hoạt động trí óc; đơn điệu - tần số thao tác - rối loạn cơ - xương; nhân trắc học Écgônômi; cơ sinh học Écgônômi; các nguyên tắc Écgônômi trong thiết kế công việc; các nguyên tắc Écgônômi trong thiết kế vị trí lao động; Écgônômi màu sắc nội thất; Écgônômi và chiếu sáng; Écgônômi trong thiết kế sản phẩm.

Nội dung chính gồm các chương sau:

+ Chương 1: Đại cương về Écgônômi

+ Chương 2: Một số đặc điểm sinh lý của con người trong hoạt động lao động

+ Chương 3: Chế độ lao động, nghỉ ngời chế độ dinh dưỡng

+ Chương 4: Hoạt động trí óc…

Trích dẫn

Nguyễn Bạch Ngọc. Ứng dụng Écgônômi trong thiết kế và tổ chức lao động, Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, 2021.

Bộ sưu tập

Ngành Thiết kế thời trang (7210404)

Tài liệu liên quan

Ứng dụng Écgônômi trong thiết kế và tổ chức lao độngGiáo trình Thiết kế trang phục 21000 nhân vật lịch sử văn hóa Thăng Long Hà Nội

Ứng dụng Écgônômi trong thiết kế và tổ chức lao động

Giáo trình Thiết kế trang phục 2

1000 nhân vật lịch sử văn hóa Thăng Long Hà Nội

Mã QR

Ứng dụng Écgônômi trong thiết kế và tổ chức lao động

Nội dung

  • Thứ Sáu, 16:22 10/03/2023

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Nhập môn biên - phiên dịch tiếng Hàn

Thứ Sáu, 15:59 10/03/2023

Tài liệu tiếng Hàn 한국어

Thứ Sáu, 15:53 10/03/2023

Tài liệu phát âm tiếng Hàn Quốc

Thứ Sáu, 15:44 10/03/2023

Tài liệu Tiếng Hàn cơ bản 1

Thứ Sáu, 15:37 10/03/2023

ANTs : Using alternative and non-traditional investments to allocate your assets in an uncertain world

Thứ Sáu, 15:32 10/03/2023

Video giới thiệu