Ứng dụng Écgônômi trong thiết kế và tổ chức lao động

Cuốn sách được biên soạn nhằm giới thiệu và giúp bạn đọc làm việc trong lĩnh vực quản lý và tổ chức lao động, y tế công cộng, an toàn lao động, thiết kế - chế tạo, kiến trúc - xây dựng... có thể tiếp cận và vận dụng các kiến thức của Écgônômi hiệu quả nhất.

Ứng dụng Écgônômi trong thiết kế và tổ chức lao động

Nguyễn Bạch Ngọc

Nxb. Khoa học và Kỹ thuật

2021

Tóm tắt

Cuốn sách được biên soạn nhằm giới thiệu và giúp bạn đọc làm việc trong lĩnh vực quản lý và tổ chức lao động, y tế công cộng, an toàn lao động, thiết kế - chế tạo, kiến trúc - xây dựng... có thể tiếp cận và vận dụng các kiến thức của Écgônômi hiệu quả nhất. Nội dung chính của cuốn sách gồm: đại cương về Écgônômi; một số đặc điểm sinh lý của con người trong hoạt động lao động; chế độ lao động - nghỉ ngơi chế độ dinh dưỡng; hoạt động trí óc; đơn điệu - tần số thao tác - rối loạn cơ - xương; nhân trắc học Écgônômi; cơ sinh học Écgônômi; các nguyên tắc Écgônômi trong thiết kế công việc; các nguyên tắc Écgônômi trong thiết kế vị trí lao động; Écgônômi màu sắc nội thất; Écgônômi và chiếu sáng; Écgônômi trong thiết kế sản phẩm.

Nội dung chính gồm các chương sau:

+ Chương 1: Đại cương về Écgônômi

+ Chương 2: Một số đặc điểm sinh lý của con người trong hoạt động lao động

+ Chương 3: Chế độ lao động, nghỉ ngời chế độ dinh dưỡng

+ Chương 4: Hoạt động trí óc…

Trích dẫn

Nguyễn Bạch Ngọc. Ứng dụng Écgônômi trong thiết kế và tổ chức lao động, Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, 2021.

Bộ sưu tập

Ngành Thiết kế thời trang (7210404)

Tài liệu liên quan

Ứng dụng Écgônômi trong thiết kế và tổ chức lao độngGiáo trình Thiết kế trang phục 21000 nhân vật lịch sử văn hóa Thăng Long Hà Nội

Ứng dụng Écgônômi trong thiết kế và tổ chức lao động

Giáo trình Thiết kế trang phục 2

1000 nhân vật lịch sử văn hóa Thăng Long Hà Nội

Mã QR

Ứng dụng Écgônômi trong thiết kế và tổ chức lao động

Nội dung

  • Thứ Sáu, 16:22 10/03/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Nhập môn biên - phiên dịch tiếng Hàn

Thứ Sáu, 15:59 10/03/2023

Tài liệu tiếng Hàn 한국어

Thứ Sáu, 15:53 10/03/2023

Tài liệu phát âm tiếng Hàn Quốc

Thứ Sáu, 15:44 10/03/2023

Tài liệu Tiếng Hàn cơ bản 1

Thứ Sáu, 15:37 10/03/2023

ANTs : Using alternative and non-traditional investments to allocate your assets in an uncertain world

Thứ Sáu, 15:32 10/03/2023