Tài liệu tiếng Hàn 한국어

한국어, 제13 과: 주변이조용해서살기좋아요, I. 어휘, II. 활동, 3. 활동3:, 4. 활동4: A와B에서알맞은것을콜라[보기]와같이이야기해보세요.V-기(가) A, 5. 활동5: 다음을이용해서[보기]와같이이야기해보세요.6. 활동6:, 6. 활동6...

Tài liệu tiếng Hàn 한국어

Khoa Ngoại ngữ

Nxb. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

2019

Abstract

한국어

제13 과: 주변이조용해서살기좋아요

I. 어휘

II. 활동

3. 활동3:

4. 활동4: A와B에서알맞은것을콜라[보기]와같이이야기해보세요.V-기(가) A

5. 활동5: 다음을이용해서[보기]와같이이야기해보세요.6. 활동6:

6. 활동6:

Citation

Khoa Ngoại ngữ. Tài liệu tiếng Hàn 한국어, Nxb. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, 2019.

Collection

Bộ sưu tập ngành NGÔN NGỮ HÀN QUỐC (7220210)

Related document

Tài liệu tiếng Hàn 한국어재미있는 한국어 1 = Tiếng Hàn thú vị 1재미있는 한국어 4 = Tiếng Hàn thú vị 4

Tài liệu tiếng Hàn 한국어

재미있는 한국어 1 = Tiếng Hàn thú vị 1

재미있는 한국어 4 = Tiếng Hàn thú vị 4

QR code

Tài liệu tiếng Hàn 한국어

Content

  • Thứ Sáu, 15:53 10/03/2023

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Tài liệu phát âm tiếng Hàn Quốc

Thứ Sáu, 15:44 10/03/2023

Tài liệu Tiếng Hàn cơ bản 1

Thứ Sáu, 15:37 10/03/2023

ANTs : Using alternative and non-traditional investments to allocate your assets in an uncertain world

Thứ Sáu, 15:32 10/03/2023

유학생을 위한 경영무역 한국어 = Tiếng Hàn thương mại dành cho sinh viên quốc tế

Thứ Sáu, 15:29 10/03/2023

Anticipate : Know what your customers need before they do

Thứ Sáu, 15:26 10/03/2023

Video giới thiệu