Tài liệu tiếng Hàn 한국어

한국어, 제13 과: 주변이조용해서살기좋아요, I. 어휘, II. 활동, 3. 활동3:, 4. 활동4: A와B에서알맞은것을콜라[보기]와같이이야기해보세요.V-기(가) A, 5. 활동5: 다음을이용해서[보기]와같이이야기해보세요.6. 활동6:, 6. 활동6...

Tài liệu tiếng Hàn 한국어

Khoa Ngoại ngữ

Nxb. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

2019

Abstract

한국어

제13 과: 주변이조용해서살기좋아요

I. 어휘

II. 활동

3. 활동3:

4. 활동4: A와B에서알맞은것을콜라[보기]와같이이야기해보세요.V-기(가) A

5. 활동5: 다음을이용해서[보기]와같이이야기해보세요.6. 활동6:

6. 활동6:

Citation

Khoa Ngoại ngữ. Tài liệu tiếng Hàn 한국어, Nxb. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, 2019.

Collection

Bộ sưu tập ngành NGÔN NGỮ HÀN QUỐC (7220210)

Related document

Tài liệu tiếng Hàn 한국어재미있는 한국어 1 = Tiếng Hàn thú vị 1재미있는 한국어 4 = Tiếng Hàn thú vị 4

Tài liệu tiếng Hàn 한국어

재미있는 한국어 1 = Tiếng Hàn thú vị 1

재미있는 한국어 4 = Tiếng Hàn thú vị 4

QR code

Tài liệu tiếng Hàn 한국어

Content

  • Thứ Sáu, 15:53 10/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Tài liệu phát âm tiếng Hàn Quốc

Thứ Sáu, 15:44 10/03/2023

Tài liệu Tiếng Hàn cơ bản 1

Thứ Sáu, 15:37 10/03/2023

ANTs : Using alternative and non-traditional investments to allocate your assets in an uncertain world

Thứ Sáu, 15:32 10/03/2023

유학생을 위한 경영무역 한국어 = Tiếng Hàn thương mại dành cho sinh viên quốc tế

Thứ Sáu, 15:29 10/03/2023

Anticipate : Know what your customers need before they do

Thứ Sáu, 15:26 10/03/2023