Tài liệu Tiếng Hàn cơ bản 1

하노이공업대학교한국어및한국문화학과,한글개관, 연습, 복습숙제, 제1과: 안녕하세요, 제2과: 이거는뭐예요?, 제3과: 한국어를공부해요, 제4과: 어디에있어요?

Tài liệu Tiếng Hàn cơ bản 1

Khoa Ngoại ngữ

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

2019

Abstract

하노이공업대학교한국어및한국문화학과,한글개관, 연습, 복습숙제

+ 제1과: 안녕하세요

+ 제2과: 이거는뭐예요?

+ 제3과: 한국어를공부해요

+ 제4과: 어디에있어요?

Citation

Khoa Ngoại ngữ . Tài liệu Tiếng Hàn cơ bản 1, Nxb. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, 2019.

Collection

Bộ sưu tập ngành NGÔN NGỮ HÀN QUỐC (7220210)

Related document

Tài liệu Tiếng Hàn cơ bản 11200 câu luyện dịch tiếng Hàn Quốc통역의 이론과 실제 = Theories and Practices of Interpreting

Tài liệu Tiếng Hàn cơ bản 1

1200 câu luyện dịch tiếng Hàn Quốc

통역의 이론과 실제 = Theories and Practices of Interpreting

QR code

Tài liệu Tiếng Hàn cơ bản 1

Content

  • Thứ Sáu, 15:37 10/03/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

ANTs : Using alternative and non-traditional investments to allocate your assets in an uncertain world

Thứ Sáu, 15:32 10/03/2023

유학생을 위한 경영무역 한국어 = Tiếng Hàn thương mại dành cho sinh viên quốc tế

Thứ Sáu, 15:29 10/03/2023

Anticipate : Know what your customers need before they do

Thứ Sáu, 15:26 10/03/2023

고등학교 전기·전자 기초 = Cơ sở điện và điện tử

Thứ Sáu, 15:20 10/03/2023

Annual editions: Developing world 08/09

Thứ Sáu, 15:19 10/03/2023