Tài liệu Tiếng Hàn cơ bản 1

하노이공업대학교한국어및한국문화학과,한글개관, 연습, 복습숙제, 제1과: 안녕하세요, 제2과: 이거는뭐예요?, 제3과: 한국어를공부해요, 제4과: 어디에있어요?

Tài liệu Tiếng Hàn cơ bản 1

Khoa Ngoại ngữ

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

2019

Abstract

하노이공업대학교한국어및한국문화학과,한글개관, 연습, 복습숙제

+ 제1과: 안녕하세요

+ 제2과: 이거는뭐예요?

+ 제3과: 한국어를공부해요

+ 제4과: 어디에있어요?

Citation

Khoa Ngoại ngữ . Tài liệu Tiếng Hàn cơ bản 1, Nxb. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, 2019.

Collection

Bộ sưu tập ngành NGÔN NGỮ HÀN QUỐC (7220210)

Related document

Tài liệu Tiếng Hàn cơ bản 11200 câu luyện dịch tiếng Hàn Quốc통역의 이론과 실제 = Theories and Practices of Interpreting

Tài liệu Tiếng Hàn cơ bản 1

1200 câu luyện dịch tiếng Hàn Quốc

통역의 이론과 실제 = Theories and Practices of Interpreting

QR code

Tài liệu Tiếng Hàn cơ bản 1

Content

  • Thứ Sáu, 15:37 10/03/2023

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

ANTs : Using alternative and non-traditional investments to allocate your assets in an uncertain world

Thứ Sáu, 15:32 10/03/2023

유학생을 위한 경영무역 한국어 = Tiếng Hàn thương mại dành cho sinh viên quốc tế

Thứ Sáu, 15:29 10/03/2023

Anticipate : Know what your customers need before they do

Thứ Sáu, 15:26 10/03/2023

고등학교 전기·전자 기초 = Cơ sở điện và điện tử

Thứ Sáu, 15:20 10/03/2023

Annual editions: Developing world 08/09

Thứ Sáu, 15:19 10/03/2023

Video giới thiệu