1200 câu luyện dịch tiếng Hàn Quốc

Cuốn sách này nhằm đáp ứng nhu cầu luyện dịch của những bạn đọc sử dụng tiếng Hàn. Tài liệu tập hợp từ các bản tin, nguồn tin, đầu đề của các bài bái Hàn Quốc liên quan theo thời gian, địa điểm và các chủ đề khác nhau để dịch ra tiếng Việt, giúp bạn đọc tham khảo cách dịch.

1200 câu luyện dịch tiếng Hàn Quốc

Lê Huy Khoa

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh

2018

Tóm tắt

Quyển sách này được ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu luyện dịch của những độc giả sử dụng tiếng Hàn. Để sử dụng hiệu quả, xin đưa ra một số thông báo như sau:
1. Tài liệu này được tập hợp từ các bản tin, nguồn tin, đầu đề của các bài báo Hàn Quốc liên quan theo thời gian, địa điểm và các chủ đề khác nhau để dịch ra tiếng Việt, giúp độc giả tham khảo cách dịch, từ vựng sử dụng, vì thế nó chỉ có giá trị về mặt hỗ trợ học tập, không có giá trị về giá trị thời sự, tính chính xác của tin tức.
2. Do tập hợp các đầu đề bản tin, bài tin tiếng Hàn, vì vậy câu văn tiếng Hàn có thể thiếu cấu trúc ngữ pháp hoàn chỉnh, chúng tôi không điều chỉnh, sửa đổi vì đây là văn phong của người Hàn Quốc, tài liệu giúp độc giả làm quen với phong cách diễn đạt này.

Trích dẫn

Lê Huy Khoa, 1200 câu luyện dịch tiếng Hàn Quốc, Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018

Bộ sưu tập

Ngành NGÔN NGỮ HÀN QUỐC (7220210)

Tài liệu liên quan

1200 câu luyện dịch tiếng Hàn Quốc사회통합프로그램을 위한 한국사회 이해 (기본) = Lý giải xã hội Hàn Quốc dành cho chương trình xã hội tổng hợp (cơ bản)경영 한국어 외국인 = Korean language for academics in business administration

1200 câu luyện dịch tiếng Hàn Quốc

사회통합프로그램을 위한 한국사회 이해 (기본) = Lý giải xã hội Hàn Quốc dành cho chương trình xã hội tổng hợp (cơ bản)경영 한국어 외국인 = Korean language for academics in business administration

Mã QR

1200 câu luyện dịch tiếng Hàn Quốc

Nội dung

  • Thứ Ba, 16:45 07/02/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình Luyện dịch trung cao cấp tiếng Hàn Quốc: = 한국어 중. 고급 통번역 교재

Thứ Ba, 16:19 07/02/2023

Business basics Student's book & workbook

Thứ Ba, 13:44 07/02/2023

Giáo trình phân tích dữ liệu: Áp dụng mô hình PLS-SEM

Thứ Ba, 13:25 07/02/2023

Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán

Thứ Ba, 10:26 07/02/2023

Bảo vệ doanh nghiệp trong thương mại quốc tế Bộ sách hội nhập kinh tế quốc tế

Thứ Ba, 08:47 07/02/2023