TOEIC Volume One

TOEIC Volume ONE is for learners at high-beginner level whose target TOEIC score is in the range of 350-400. The book consists of 20 listening units and 20 reading units, which focus on TOEIC listening testing points practice and basic grammar items to help learners at this level tackle the test with some confidence.

TOEIC Volume One

Lori

Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

2011

Abstract

TOEIC Volume One (TNT Toeic Introductory Course Volume One)

TNT TOEIC Series is a three-level preparation course for the TOEIC test, which is intended to help learners at beginners and intermediate levels to develop the strategies, skills and vocabulary that are necessary to do well on the test.

TNT TOEIC Introductory ONE , is for learners at high-beginner level whose target TOEIC score is in the range of 350-400. The book consists of 20 listening units and 20 reading units, which focus on TOEIC listening testing points practice and basic grammar items to help learners at this level tackle the test with some confidence. The grammar section in this book covers the most fundamental aspects of English grammar such as nouns, pronouns, adverbs, subject-verb agreement and basic verb patterns.

Citation

Lori, TOEIC Volume One, Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2011.

Collection

Ngoại ngữ

Related document

TOEIC Volume OneTOEIC Training Reading Comprehension 730TOEIC Smart Yellow book Listening textbook
TOEIC Volume OneTOEIC Training Reading Comprehension 730TOEIC Smart Yellow book Listening textbook

QR code

TOEIC Volume One

Content

  • Thứ Năm, 16:39 24/06/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Hybrid, electric and fuel-cell vehicles

Thứ Năm, 13:17 24/06/2021

Automotive technology: principles, diagnosis, and service, Vol. Fourth edition

Thứ Năm, 13:06 24/06/2021

Grinding technology: Theory and applications of machining with abrasives

Thứ Năm, 10:21 24/06/2021

Introduction to Autonomous Mobile Robot

Thứ Năm, 10:03 24/06/2021

Khoáng vật học Silicat

Thứ Tư, 15:03 23/06/2021