Automotive technology: principles, diagnosis, and service, Vol. Fourth edition

Automotive Technology: Principles, Diagnosis, and Service, Fourth Edition, meets the needs for a comprehensive book that covers all eight areas of automotive service, plus the soft skills and tool knowledge that must also be taught.

Automotive technology: principles, diagnosis, and service, Vol. Fourth edition

Halderman, James D.

Pearson Education.

2012

Abstract

Automotive Technology: Principles, Diagnosis, and Service, Fourth Edition, meets the needs for a comprehensive book that covers all eight areas of automotive service, plus the soft skills and tool knowledge that must also be taught.

Because many automotive systems are intertwined, presenting all systems together in one text makes it easier for the student to see how they are all connected. Topics are divided into 133 short chapters, which makes it easier for instructors and students to learn and master the content.

Citation

Akamatsu, Motoyuki, Paul Green, and Klaus Bengler. "Automotive technology and human factors research: Past, present, and future." International journal of vehicular technology 2013 (2013).

Collection

Công nghệ ô tô

Related document

Automotive technology: principles, diagnosis, and service, Vol. Fourth editionEmbedded systems design with the amtel AVR microcontroller. Part IErgonomics in the Automotive design process
Automotive technology: principles, diagnosis, and service, Vol. Fourth editionEmbedded systems design with the amtel AVR microcontroller. Part IErgonomics in the Automotive design process

QR code

Automotive technology: principles, diagnosis, and service, Vol. Fourth edition

Content

  • Thứ Năm, 13:06 24/06/2021

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Grinding technology: Theory and applications of machining with abrasives

Thứ Năm, 10:21 24/06/2021

Introduction to Autonomous Mobile Robot

Thứ Năm, 10:03 24/06/2021

Khoáng vật học Silicat

Thứ Tư, 15:03 23/06/2021

Strength of materials: A unified theory

Thứ Tư, 14:27 23/06/2021

The mechanical systems design handbook: Modeling, measurement, and control; robotics

Thứ Tư, 14:19 23/06/2021