Theo dòng văn hóa dân gian Thừa Thiên Huế

Nhận thấy rằng, cần phải có cái nhìn tổng quan về văn hóa dân gian Thừa Thiên Huế nhằm giới thiệu rộng rãi đến công chúng trong nước và những nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, tác giả đã chọn lọc một số bài nghiên cứu tiêu biểu trên các Tập Nghiên cứu Văn hóa dân gian Thừa Thiên Huế trong suốt 25 năm qua để làm lên bản thảo Theo dòng văn hóa dân gian Thừa Thiên Huế. Đây là những bài được các tác giả đồng ý cho phép sử dụng nhằm mục đích tuyên truyền, quảng bá và đưa văn hóa dân gian của một địa phương đến gần hơn với bạn đọc cả nước.

Theo dòng văn hóa dân gian Thừa Thiên Huế

Trần Nguyễn Khánh Phong

Nxb. Hội nhà văn

2016

Tóm tắt

Hội văn nghệ dân gian Việt Nam là một tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, nằm trong khối liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Tô chỉ mục đích của hội là “ Sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến và truyền dạy vốn văn hóa- văn nghệ dân gian các tộc người Việt Nam”. Trên cơ sở thành quả đó hội là một trong những quân chủ lực góp phần bảo tồn phát huy những giá trị văn hóa- văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc đã được ông cha ta sáng tạo và giữ gìn trong suốt mấy nghìn năm lịch sử dân tộc.

Nhận thấy rằng, cần phải có cái nhìn tổng quan về văn hóa dân gian Thừa Thiên Huế nhằm giới thiệu rộng rãi đến công chúng trong nước và những nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, tác giả đã chọn lọc một số bài nghiên cứu tiêu biểu trên các Tập Nghiên cứu Văn hóa dân gian Thừa Thiên Huế trong suốt 25 năm qua để làm lên bản thảo Theo dòng văn hóa dân gian Thừa Thiên Huế. Đây là những bài được các tác giả đồng ý cho phép sử dụng nhằm mục đích tuyên truyền, quảng bá và đưa văn hóa dân gian của một địa phương đến gần hơn với bạn đọc cả nước.

Nội dung của cuốn sách được chia thành 4 phần:

+ Phần 1: Ngữ văn dân gian

+ Phần 2: Nghề truyền thống và diễn xướng dân gian

+ Phần 3: Văn hóa ẩm thực

+ Phần 4: Sinh hoạt tín ngưỡng dân gian làng xã.

Trích dẫn

Trần Nguyễn Khánh Phong. Theo dòng văn hóa dân gian Thừa Thiên Huế, Nxb. Hội nhà văn, 2016.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Văn học - Tiếng Việt

Tài liệu liên quan

Theo dòng văn hóa dân gian Thừa Thiên HuếPhóng sự: Việc làngTruyện trạng Việt Nam hay nhất

Theo dòng văn hóa dân gian Thừa Thiên Huế

Phóng sự: Việc làng

Truyện trạng Việt Nam hay nhất

Mã QR

Theo dòng văn hóa dân gian Thừa Thiên Huế

Nội dung

  • Thứ Bảy, 15:53 17/12/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Then giải hạn của người Thái Trắng ở thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên

Thứ Bảy, 15:48 17/12/2022

Tự lực văn đoàn với vấn đề phụ nữ ở nước ta

Thứ Bảy, 15:35 17/12/2022

Tết Sử Giề Pà của người Bố Y huyện Mường Khương

Thứ Bảy, 15:24 17/12/2022

Nhật ký Vũ Xuân

Thứ Bảy, 15:12 17/12/2022

Văn hóa dân gian Thái vùng sông Nặm PAO

Thứ Bảy, 15:05 17/12/2022