Truyện trạng Việt Nam hay nhất

Mỗi trạng mỗi vẻ, không trạng nào giống với trạng nào nhưng đều có chung mục đích là mang lại tiếng cười cho nhân dân lao động. Sách tuyển chọn những câu chuyện hay nhất về các trạng Việt Nam...

Truyện trạng Việt Nam hay nhất

Đức Anh s.t., tuyển chọn

Văn hóa thông tin

2014

Tóm tắt

Mỗi trạng mỗi vẻ, không trạng nào giống với trạng nào nhưng đều có chung mục đích là mang lại tiếng cười cho nhân dân lao động. Sách tuyển chọn những câu chuyện hay nhất về các trạng Việt Nam...

Tục truyền rằng Trạng Lợn là con trời, đầu thai vào nhà hai ông bà làm nghề hàng thịt nhưng rất nhân hậu, phúc đức. Từ thuở nhỏ đã thông minh, có tài ứng đối linh hoạt. Lớn lên, tuy học hành không đến nới đến chốn, theo cha đi mổ lợn nhưng thiên hạ vẫn phải ngả mũ bái phục Trạng Lợn là thông minh nhanh nhẹn... Trạng Quỳnh thì hay chữ trong bụng mẹ, tục truyền cũng là người nhà trời xuất thế. Những truyện về Trạng Quỳnh đã nổi danh thiên hạ khắp chốn, Quỳnh còn dám chơi xỏ cả Chúa nhiều lần mà Chúa không làm gì được... Không chỉ các quan Trạng nổi tiếng về tài trí thông minh, lanh lợi, trong dân gian cũng xuất hiện không ít các nhân tài hay xỏ xiên bọn bằm trợn, quan lại, ví như: Truyện Xiển Bột, Mân Nhuỵ và Phủ Tuấn, Nguyễn Kinh, Truyện Chàng Cuội, Truyện Bác Ba Phi... Có những người quen miệng xỏ xiên, có người lại quen tính bông đùa, hài hước, đến chết vẫn không đổi tính cách.....

Có người lại lấy miệng lưỡi tấc đất đến trời, khoác lác để mang tiếng cười cho thiên hạ. Muôn chuyện thế gian vui buồn, nhưng trong tình huống nào cũng có chuyện để ngẫm

Trích dẫn

Đức Anh s.t., tuyển chọn. Truyện trạng Việt Nam hay nhất, Văn hóa thông tin, 2014

Bộ sưu tập

Văn học – Tiếng Việt

Tài liệu liên quan

Truyện trạng Việt Nam hay nhất Thi nhân Việt Nam 1932 - 1941 Tiểu thuyết: Thôn ven đường

Truyện trạng Việt Nam hay nhất

Thi nhân Việt Nam 1932 - 1941

Tiểu thuyết: Thôn ven đường

Mã QR

Truyện trạng Việt Nam hay nhất

Nội dung

  • Thứ Tư, 11:01 02/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Tinh hoa quản trị dự án: Dành cho quản lý dự án không chuyên = Project Management for the Unofficial Project Manager

Thứ Tư, 10:43 02/11/2022

Tiểu thuyết: Đỏ & đen

Thứ Tư, 10:43 02/11/2022

Understanding Michael Porter: The Essential Guide to Competition and Strategy

Thứ Tư, 10:29 02/11/2022

Why do so many Incompetent men Become Leaders? (And How to fix it)

Thứ Tư, 10:24 02/11/2022

Giáo trình Kế toán công ty

Thứ Tư, 10:17 02/11/2022