TCP/IP protocol suite (third edition)

The book Introduces to an overview of the internet and general networking standards. Protocols and their application in network management. Functions of protocols

TCP/IP protocol suite (third edition)

Behrouz A. Forouzan; Sophia Chung Fegan

Mc Graw Hill

2006

Abstract

The book Introduces to an overview of the internet and general networking standards. Protocols and their application in network management. Functions of protocols.

The contens of the book include: The OSI model and the TCP/IP protocol suite; Underlying technologies; IP addresses; Delivery, forwarding and routing of IP packets; ARP and RARP; Internet protocol; Internet control message protocol; Internet group management protocal; User datagram protocol; Transmission control protocol; Stream control transmission protocol; Unicast routing protocol; Multicasting and multicast routing protocol; Host configuration; Domain name system; Remote login; File transfer; Electronic mail; Network management; World wide web; IP over ATM; Mobile IP; Multimedia; Private network virtual private network and network address

Citation

Behrouz A. Forouzan; Sophia Chung Fegan. TCP/IP protocol suite (third edition). Mc Graw Hill, 2006.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Công nghệ Thông tin

Related document

https://lic.haui.edu.vn/vn/html/bo-suu-tap/805Caution! Wireless networking: Preventing a data disasterPerforming with computer applications

TCP/IP protocol suite (third edition)

Caution! Wireless networking: Preventing a data disaster

Performing with computer applications

QR code

TCP/IP protocol suite (third edition)

Content

  • Thứ Ba, 22:39 02/08/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Oracle SQL and introductory PL/SQL

Thứ Ba, 21:34 02/08/2022

Complete Digital design: A Comprehensive Guide to Digital Electronics and Computer system architecture

Thứ Ba, 21:13 02/08/2022

Concepts for Today

Thứ Ba, 15:06 02/08/2022

English for Telephoning

Thứ Ba, 14:12 02/08/2022

English for Meetings

Thứ Ba, 13:39 02/08/2022