English for Meetings

English for Meetings presents all the speaking skills that you need in order to participate in a meeting with confidence. This compact, but comprehensive course contains the expressions needed in typical everyday business meetings-from informal chats to formal meetings. English for Meetings presents the vocabulary and expressions in such a way that you can learn them easily and use them immediately.

English for Meetings

Kenneth Thomson

Oxford University Press

2010

Abstract

English for Meetings presents all the speaking skills that you need in order to participate in a meeting with confidence. This compact, but comprehensive course contains the expressions needed in typical everyday business meetings-from informal chats to formal meetings. English for Meetings presents the vocabulary and expressions in such a way that you can learn them easily and use them immediately.

English for Meetings consists of six units, which present different areas that you might come across in a meeting. Unit 1 deals with how to arrange a meeting and also includes expressions needed when postponing a meeting. Following this, other important topics are presented, for example, the use of small talk at the beginning of a meeting, how a meeting starts, how to express your opinion, and how to interrupt. English for Meetings includes useful expressions for people chairing the meeting, as well as for the other participants. You can also find out how to draw up an agenda and write the minutes for both formal and informal meetings.

Citation

Kenneth Thomson, English for Meetings, Oxford University Press, 2010.

Collection

Lĩnh vực Ngoại ngữ

Related document

English for MeetingsLongman New TOEIC Listening ComprehensionTOEIC Speaking
English for Meetings

Longman New TOEIC Listening Comprehension

TOEIC Speaking

QR code

English for Meetings

Content

  • Thứ Ba, 13:39 02/08/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

C# 2008 Programmer’s reference

Thứ Ba, 11:28 02/08/2022

English for Accounting

Thứ Ba, 10:26 02/08/2022

Thơ: Phương gió nổi; Vầng trăng dấu hỏi

Thứ Ba, 09:56 02/08/2022

Tiểu thuyết: Những kiếp phù du

Thứ Ba, 09:34 02/08/2022

English for Sales & Purchasing

Thứ Ba, 09:25 02/08/2022