English for Sales & Purchasing

English for Sales and Purchasing is for people who need to communicate effectively with international clients and colleagues. English for Sales and Purchasing presents all the essential expressions and conversation techniques that will enable you to communicate successfully in all these situations.

English for Sales & Purchasing

Lothar Gutjahr, Sean Mahoney

Oxford University Press

2009

Abstract

English for Sales and Purchasing is for people who need to communicate effectively with international clients and colleagues. Although sales and purchasing pursue different objectives within a business, both roles require fluent business English to achieve their goals. Buyers and sales people manage international clients, deal with foreign suppliers, attend international exhibitions, draw up proposals, and deal with all manner of complaints and enquiries. English for Sales and Purchasing presents all the essential expressions and conversation techniques that will enable you to communicate successfully in all these situations.

Citation

Lothar Gutjahr, Sean Mahoney, English for Sales & Purchasing, Oxford University Press, 2009.

Collection

Lĩnh vực Ngoại ngữ

Related document

English for Sales & PurchasingEnglish for Life Reading B1 + IntermediateEnglish for Life Reading A2 Pre-intermediate
English for Sales & Purchasing

English for Life Reading B1 + Intermediate

English for Life Reading A2 Pre-intermediate

QR code

English for Sales & Purchasing

Content

  • Thứ Ba, 09:25 02/08/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Thơ, Trường ca, Tập truyện ngắn: Thơ ca; Đi giữa mùa sen; Quê mẹ; Ngậm ngải tìm trầm

Thứ Ba, 09:03 02/08/2022

Tiểu thuyết: Những tầm cao (Tập 2)

Thứ Ba, 08:53 02/08/2022

English for Customer Care

Thứ Ba, 08:48 02/08/2022

Tiểu thuyết: Những tầm cao ( Tập 1)

Thứ Ba, 08:40 02/08/2022

Tuyển tập Bùi Hiển (Tập 2)

Thứ Ba, 08:20 02/08/2022