Complete Digital design: A Comprehensive Guide to Digital Electronics and Computer system architecture

The book covers the general knowledge of the possible cassette application in electronics & construction of structural computers. Technical fundamentals in data processing, work checking & digitizing system design. Modern digital & electronic system design skills for engineering students

Complete Digital design: A Comprehensive Guide to Digital Electronics and Computer system architecture

Mark Balch

Mc Graw Hill

2003

Abstract

The book covers the general knowledge of the possible cassette application in electronics & construction of structural computers. Technical fundamentals in data processing, work checking & digitizing system design. Modern digital & electronic system design skills for engineering students

The contens of the book include 4 parts:

+ Part 1: Digital fundamentals

+ Part 2: Advanced digital systems

+ Part 3: Analog basics for digital systems

+ Part 4: Digital system design in practice.

Citation

Mark Balch. Complete Digital design: A Comprehensive Guide to Digital Electronics and Computer system architecture. Mc Graw Hill, 2003.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Công nghệ Thông tin

Related document

Complete Digital design: A Comprehensive Guide to Digital Electronics and Computer system architectureAn introduction to object-oriented programming with Java (fourth edition)An introduction to computer science using Java (second edition)

Complete Digital design: A Comprehensive Guide to Digital Electronics and Computer system architecture

n introduction to object-oriented programming with Java (fourth edition)

An introduction to computer science using Java (second edition)

QR code

Complete Digital design: A Comprehensive Guide to Digital Electronics and Computer system architecture

Content

  • Thứ Ba, 21:13 02/08/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Concepts for Today

Thứ Ba, 15:06 02/08/2022

English for Telephoning

Thứ Ba, 14:12 02/08/2022

English for Meetings

Thứ Ba, 13:39 02/08/2022

C# 2008 Programmer’s reference

Thứ Ba, 11:28 02/08/2022

English for Accounting

Thứ Ba, 10:26 02/08/2022