An introduction to computer science using Java (second edition)

The book Demonstrates basic knowledge of computers and programming languages. Object-oriented programming and software development. Approach to the Java programming language. Data types, statements, and control structures in the Java programming language.

An introduction to computer science using Java (second edition)

Samuel N. Kamin; M. Dennis Mickunas; Edward M. Reingold

Mc Graw Hill

2002

Abstract

The book Demonstrates basic knowledge of computers and programming languages. Object-oriented programming and software development. Approach to the Java programming language. Data types, statements, and control structures in the Java programming language.

The contens of the book include 16 chapters:

+ Chapter 1: What is programming

+ Chapter 2: Classes and methods I: basics

+ Chapter 3; 4: Fundamental data types of Java; Decision making

+ Chapter 5; 6: Classes and methods II; Iteration

+ Chapter 7: Classes and methods III

+ Chapter 8: One dimensional arrays

+ Chapter 9: Nested loops and two dimensional arrays

+ Chapter 10: Classes and methods IV

+ Chapter 11; 13: The Java AWT

+ Chapter 12; 14: Inheritance and exceptions; Recursion

+ Chapter 15: Text processing and file input/output

+ Chapter 16: Case study: the game of reversi.

Citation

Samuel N. Kamin; M. Dennis Mickunas; Edward M. Reingold. An introduction to computer science using Java (second edition). Mc Graw Hill, 2002.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Công nghệ Thông tin

Related document

An introduction to computer science using Java (second edition)Murach's ASP.NET 4.6 Web Programming with C# 2015 6th EditionASP.NET Web API Build RESTful web applications and services on the .NET framework

An introduction to computer science using Java (second edition)

Murach’s ASP.NET 4.6 web programming with C#2015ASP.NET Web API Build RESTful web applications and services on the .NET framework

QR code

An introduction to computer science using Java (second edition)

Content

  • Thứ Năm, 15:38 28/07/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Principles of Financial Accounting Eighteenth edition

Thứ Năm, 14:57 28/07/2022

Principles of Financial Accounting seventeenth edition

Thứ Năm, 14:37 28/07/2022

Principles of auditing and other assurance sesvice fourteenth edition

Thứ Năm, 14:32 28/07/2022

Kỹ thuật sửa chữa máy công cụ

Thứ Năm, 14:22 28/07/2022

Principles of Auditing and Other Assurance Services, 19th Edition

Thứ Năm, 14:06 28/07/2022