Smart Grid: Fundamentals of Design and Analysis

Smart Grid: Fundamentals of Design and Analysis is written as primer hand book for addressing the fundamentals of smart grid. It provides the working definition the functions, the design criteria and the tools and techniques and technology needed for building smart grid.

Smart Grid: Fundamentals of Design and Analysis

James Momoh

Wiley

2012

Abstract

Smart Grid: Fundamentals of Design and Analysis is written as primer hand book for addressing the fundamentals of smart grid. It provides the working definition the functions, the design criteria and the tools and techniques and technology needed for building smart grid. The book is needed to provide a working guideline in the design, analysis and development of Smart Grid. It incorporates all the essential factors of Smart Grid appropriate for enabling the performance and capability of the power system. There are no comparable books which provide information on the “how to” of the design and analysis.

The book provides a fundamental discussion on the motivation for the smart grid development, the working definition and the tools for analysis and development of the Smart Grid. Standards and requirements needed for designing new devices, systems and products are discussed; the automation and computational techniques need to ensure that the Smart Grid guarantees adaptability, foresight alongside capability of handling new systems and components are discussed. The interoperability of different renewable energy sources are included to ensure that there will be minimum changes in the existing legacy system.

The contents of the book include 10 chapters:

+ Chapter 1: Smart Grid architectural designs

+ Chapter 2: Smart Grid communications and measurement Technology

+ Chapter 3: Performence analysis tools for smart grid design

+ Chapter 4: Stability analysis tools for smart grid

+ Chapter 5: Computational tools for smart grid design

+ Chapter 6: Pathway for deigning smart grid

+ Chapter 7: Renewable energy and storage

+ Chapter 8: Interoperability,standards and cyber security

+ Chapter 9: Research, education and training for the smart grid

+ Chapter 10: Case studies and testbeds for the smart grid

Citation

James Momoh. Smart Grid: Fundamentals of Design and Analysis. Wiley, 2012.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Điện

Related document

Smart Grid: Fundamentals of Design and AnalysisPower electronics and motor drives Electronic Devices Conventional Current Version

Smart Grid: Fundamentals of Design and Analysis

Power electronics and motor drivesElectronic Devices Conventional Current Version

QR code

Smart Grid: Fundamentals of Design and Analysis

Content

  • Chủ Nhật, 12:21 19/02/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Giáo trình Nhập môn công nghệ phần mềm

Chủ Nhật, 09:00 19/02/2023

Vehicle Dynamics and Control

Thứ Bảy, 22:31 18/02/2023

Hydraulic Systems Volum 2: Electro-Hydraulic Components and Systems

Thứ Bảy, 21:55 18/02/2023

Principles of International Investment Law

Thứ Bảy, 21:22 18/02/2023

Digital Signal Processing: A Practical Guide for Engineers and Scientists

Thứ Bảy, 16:54 18/02/2023