Giáo trình Nhập môn công nghệ phần mềm

Con người cần rất nhiều phần mềm, cần sự phục vụ của phần mềm trong mọi lĩnh vực, cần sự nhanh chóng và hiệu quả tính toán. Mong đợi của con người ngày càng cao hơn dẫn tới chi phí xây dựng phần mềm càng trở nên đắt hơn, từ tầm quan trọng, cộng với niềm đam mê phát triển lĩnh vực khoa học công nghệ phần mềm, nhóm tác giả Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã biên soạn "Nhập môn Công nghệ phần mềm"

Giáo trình Nhập môn công nghệ phần mềm

Phùng Đức Hòa (Chủ biên); Hoàng Quang Huy; Hoàng Văn Hoành; Nguyễn Đức Lưu; Trịnh Bá Quý

Thống kê

2019

Tóm tắt

Giáo trình đáp ứng cho công tác giảng dạy và học tập tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và các bạn đọc yêu thích lĩnh vực phần mềm. Cấu trúc của giáo trình được xây dựng với 4 chương, cách thức xây dựng dựa trên hướng tiếp cận phát triển phần mềm.

Chương 1 - Tổng quan về công nghệ phần mềm. Nội dung của chương trình bày về các khái niệm phần mềm, công nghệ phần mềm, vai trò của công nghệ phần mềm. Phần trọng tâm trình bày về các quy trình phát triển phần mềm, các phương pháp phát triển phần mềm.

Chương 2 - Phân tích và xác định yêu cầu phần mềm. Đó là các vấn đề liên quan tới nghiên cứu tính khả thi, phân tích mô hình hóa, đặc tả thẩm định yêu cầu. Đó là công việc của nhà phát triển làm việc với khách hàng, để lên kế hoạch xây dựng phần mềm mà trong đó phải thể hiện được khách hàng muốn gì.

Chương 3 - Thiết kế phần mềm. Nội dung đề cập tới vai trò của thiết kế phần mềm, các phương pháp thiết kế, các lưu ý khi thực hiện thiết kế. Phần trọng tâm của chương nói về thiết kế kiến trúc phần mềm, đó là phương pháp thiết kế cấu trúc hóa hệ thống. Ngoài ra, còn có phần thiết kế chương trình và kỹ thuật cài đặt chương trình.

Chương 4 - Kiểm thử phần mềm. Đó là phần trình bày về các phương pháp kiểm thử, kỹ thuật kiểm thử và các chiến lược kiểm thử. Kiểm thử những thành phần nhỏ nhất (unit) của chương trình tổng quát lên đến mức hệ thống (system), mức chấp nhận (acceptance) của khách hàng.

Trích dẫn

Phùng Đức Hòa (Chủ biên); Hoàng Quang Huy; Hoàng Văn Hoành; Nguyễn Đức Lưu; Trịnh Bá Quý. "Giáo trình Nhập môn công nghệ phần mềm". Thống kê, 2019

Bộ sưu tập

Ngành HỆ THỐNG THÔNG TIN (7480104)

Ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (7480201)

Tài liệu liên quan

Giáo trình nhập môn công nghệ phần mềmGiáo trình khai phá dữ liệuGiáo trình công nghệ XML
Giáo trình nhập môn công nghệ phần mềmGiáo trình khai phá dữ liệuGiáo trình công nghệ XML

Mã QR

Giáo trình nhập môn công nghệ phần mềm

Nội dung

  • Chủ Nhật, 09:00 19/02/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Vehicle Dynamics and Control

Thứ Bảy, 22:31 18/02/2023

Hydraulic Systems Volum 2: Electro-Hydraulic Components and Systems

Thứ Bảy, 21:55 18/02/2023

Principles of International Investment Law

Thứ Bảy, 21:22 18/02/2023

Digital Signal Processing: A Practical Guide for Engineers and Scientists

Thứ Bảy, 16:54 18/02/2023

Pattern Classification

Thứ Bảy, 16:22 18/02/2023