Giáo trình Công nghệ XML

Tài liệu này được biên soạn bởi các tác giả là giảng viên của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Tài liệu được dùng để đào tạo sinh viên khối ngành công nghệ thông tin

Giáo trình Công nghệ XML

Đỗ Thị Tâm (Chủ biên); Đỗ Ngọc Sơn

Giáo dục Việt Nam

2011

Tóm tắt

Giáo trình Công nghệ XML giúp bạn đọc có kiến thức nền tảng về công nghệ XML các ứng dụng của XML để xây dựng các ứng dụng thực tế. Giáo trình này cung cấp cho bạn đọc kiến thức từ cơ bản cho đến chuyên sâu về công nghệ XML

Giáo trình này gồm 5 chương:

Chương 1: Tổng quan về XML

Chương 2: Định nghĩa tài liệu kiểu và không gian tên

Chương 3: Trình bày tài liệu XML sử dụng CSS và XSL

Chương 4: Mô hình đối tượng cơ bản.

Chương 5: Lược đồ. Nội dung của chương trình bày về các lược đồ XML và tính năng của nó trong việc xây dựng cấu trúc của tài liệu XML

Trích dẫn

Đỗ Thị Tâm (Chủ biên); Đỗ Ngọc Sơn. "Giáo trình Công nghệ XML". Giáo dục Việt Nam, 2011

Bộ sưu tập

Ngành HỆ THỐNG THÔNG TIN (7480104)

Ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (7480201)

Tài liệu liên quan

Giáo trình công nghệ XMLGiáo trình Tối ưu hóaGiáo trình công nghệ Portal
Giáo trình công nghệ XMLGiáo trình tối ưu hóaGiáo trình công nghệ Portal

Mã QR

Giáo trình XML

Nội dung

  • Thứ Ba, 10:50 08/11/2022