Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Student's Book with Online Practice and Student's eBook Student Book with Online Practice + e-Book (1 year access) (Level 2) Relatable, student-centered content combined with essential academic-skill instruction make the new six-level Reflect series unique

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Jonathan Bygave

National Geographic

2023

Abstract

Student's Book with Online Practice and Student's eBook Student Book with Online Practice + e-Book (1 year access) (Level 2) Relatable, student-centered content combined with essential academic-skill instruction make the new six-level Reflect series unique.

As students interact with the engaging content, they not only master English but also navigate their place in the world. Reflect builds students' confidence and helps them achieve their academic, professional, and personal goals.

Relatable, student-centered content combined with essential academic-skill instruction make the new six-level Reflect series unique.

As students interact with the engaging content, they not only master English but also navigate their place in the world. Reflect builds students' confidence and helps them achieve their academic, professional, and personal goals.

Citation

Jonathan Bygave. Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book). National Geographic, 2023

Collection

Lĩnh vực Ngoại ngữ

Related document

Reflect 2 Listening & Speaking (Student's Book)Oxford english for information technology: Second edition.Be My Guest Student's Book: English for the Hotel Industry
Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)Oxford english for information technology: Second editionBe My Guest Student's Book: English for the Hotel Industry

QR code

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Content

  • Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Video giới thiệu