Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Student's Book with Online Practice and Student's eBook Student Book with Online Practice + e-Book (1 year access) (Level 2) Relatable, student-centered content combined with essential academic-skill instruction make the new six-level Reflect series unique

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Jonathan Bygave

National Geographic

2023

Abstract

Student's Book with Online Practice and Student's eBook Student Book with Online Practice + e-Book (1 year access) (Level 2) Relatable, student-centered content combined with essential academic-skill instruction make the new six-level Reflect series unique.

As students interact with the engaging content, they not only master English but also navigate their place in the world. Reflect builds students' confidence and helps them achieve their academic, professional, and personal goals.

Relatable, student-centered content combined with essential academic-skill instruction make the new six-level Reflect series unique.

As students interact with the engaging content, they not only master English but also navigate their place in the world. Reflect builds students' confidence and helps them achieve their academic, professional, and personal goals.

Citation

Jonathan Bygave. Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book). National Geographic, 2023

Collection

Lĩnh vực Ngoại ngữ

Related document

Reflect 2 Listening & Speaking (Student's Book)Oxford english for information technology: Second edition.Be My Guest Student's Book: English for the Hotel Industry
Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)Oxford english for information technology: Second editionBe My Guest Student's Book: English for the Hotel Industry

QR code

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Content

  • Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023