Presenting in English: How to Give Successful Presentations

Presenting in English teaches students how to become successful presenters at conferences or meetings.

Presenting in English: How to Give Successful Presentations

Mark Powell

Heinle ELT

2002

Abstract

Without exception, all good presenters have one thing in common, enthusiasm, both for their subject and for the business of presenting it. Enthusiasm is infectious. Audiences can’t help but be affected by it. And the best public speakers always make what they say sound as if it really matters. They know that if it matters to them, it will matter to their audience. Many things contribute to the success of a presentation - new and unusual content, a clear structure, a good sense of timing, imaginative use of visual aids, the ability to make people laugh ...and think. But above and beyond all of these is enthusiasm. What kind of language and what kind of techniques will best show your enthusiasm for your subject?

Contens:

+ Getting Started

+ Exploiting Visuals

+ Using Your Voice

+ Basic techniques

+ Further techniques

+ Key languege

+ Handling questions

Citation

Mark Powell. Presenting in English: How to Give Successful Presentations, Thomson Heinle , 2002

Collection

Lĩnh vực Ngoại ngữ

Related document

Presenting in English: How to Give Successful PresentationsOxford english for information technology: Second edition.Insights and Ideas - Second Edition

Presenting in English: How to Give Successful Presentations

Oxford english for information technology: Second edition

Insights and Ideas - Second Edition

QR code

Presenting in English: How to Give Successful Presentations

Content

  • Thứ Hai, 11:10 05/06/2023

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Giáo trình Những vấn đề kế toán đương đại

Thứ Hai, 09:33 05/06/2023

Financial reporting & analysis: Using financial accounting information

Thứ Hai, 09:21 05/06/2023

Tài liệu phục vụ việc tổ chức ý kiến nhân dân thủ đô Hà Nội về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992

Thứ Hai, 08:54 05/06/2023

Gia công bằng tia lửa điện giải pháp tích hợp công nghệ, nâng cao hiệu quả gia công và những ứng dụng

Thứ Hai, 08:50 05/06/2023

Tài liệu tuyên truyền Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chủ Nhật, 14:39 04/06/2023