Financial reporting & analysis: Using financial accounting information

This book a Learn to prepare and use financial statements with numerous actual examples, current cases, and financial statements from real companies like Nike and Best Buy, that keep financial accounting interesting and relevant.

Financial reporting & analysis: Using financial accounting information

Charles H.Gibson

South-Western Cengage Learning

2013

Abstract

Learn to prepare and use financial statements with numerous actual examples, current cases, and financial statements from real companies like Nike and Best Buy, that keep financial accounting interesting and relevant.

Contents:

- Chapter 1: Introduction to Financial Reporting

- Chapter 2: Introduction to Financial Statements and Other Financial Reporting Topics

- Chapter 3: Balance Sheet

- Chapter 4: Income Statement

- Chapter 5: Basics of Analysis

- Chapter 6: Liquidity of Short-Term Assets; Related Debt-Paying Ability

- Chapter 7: Long-Term Debt-Paying Ability

- Chapter 8: Profitability

- Chapter 9: For the Investor

- Chapter 10: Statement of Cash Flows

- Chapter 11: Expanded Analysis

- Chapter 12: Special Industries: Bank, Utilities, Oil and Gas, Transportation, Insurance, and Real Estate Companies

- Chapter 13: Personal Financial Statements and Accounting for Governments and Not-for-Profit Organizations

Citation

Charles H.Gibson, Financial reporting & analysis: Using financial accounting information, South-Western Cengage Learning, 2013.

Collection

Lĩnh vực Kinh tế

Related document

Financial reporting & analysis: Using financial accounting informationRisk Management and Financial InstitutionsPrinciples and Practice of Marketing
Financial reporting & analysis: Using financial accounting information

Risk Management and Financial Institutions

Principles and Practice of Marketing

QR code

Financial reporting & analysis: Using financial accounting information

Content

  • Thứ Hai, 09:21 05/06/2023

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Tài liệu phục vụ việc tổ chức ý kiến nhân dân thủ đô Hà Nội về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992

Thứ Hai, 08:54 05/06/2023

Gia công bằng tia lửa điện giải pháp tích hợp công nghệ, nâng cao hiệu quả gia công và những ứng dụng

Thứ Hai, 08:50 05/06/2023

Tài liệu tuyên truyền Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chủ Nhật, 14:39 04/06/2023

Máy điện 1

Chủ Nhật, 14:20 04/06/2023

Chính sách, cơ chế tài chính hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và hoạt động doanh nghiệp

Chủ Nhật, 14:14 04/06/2023