Quản lý dự án cơ sở lý thuyết và thực hành

Quản lý dự án là một phương thức quản lý mà trong đó những mục tiêu cụ thể được xác định, lựa chọn hoặc thiết kế để được thực hiện theo một trình tự cụ thể với những nguồn lực cụ thể trong một thời gian giới hạn. Nó cũng là việc vận dụng các chức năng, các phương pháp và các công cụ quản lý để quản lý đối tượng cụ thể được gọi là dự án

Quản lý dự án cơ sở lý thuyết và thực hành

Nguyễn Văn Phúc

Hà Nội

2008

Tóm tắt

Nội dung cơ bản của cuốn sách gồm:

Khái quát chung về dự án, chu kỳ dự án và quản lý dự án

Chuẩn bị và lập kế hoạch dự án

Quản lý quá trình thực hiện dự án

Kết thúc dự án và khai thác các kết quả do dự án tạo ra.

Trích dẫn

Nguyễn Văn Phúc. Quản lý dự án cơ sở lý thuyết và thực hành. Hà Nội, 2008

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Quản lý dự án cơ sở lý thuyết và thực hànhQuản trị nguồn nhân lựcCommercial Real Estate Investment, Second Edition
Quản lý dự án cơ sở lý thuyết và thực hànhQuản trị nguồn nhân lựcCommercial Real Estate Investment, Second Edition

Mã QR

Quản lý dự án cơ sở lý thuyết và thực hành

Nội dung

  • Thứ Năm, 15:16 19/05/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Vận hành thiết bị lò hơi và Tuabin của nhà máy nhiệt điện

Thứ Năm, 14:52 19/05/2022

Giáo trình tối ưu hóa quá trình cắt gọt

Thứ Năm, 14:44 19/05/2022

421 mạch điện ứng dụng của đồng hồ đo điện

Thứ Năm, 14:30 19/05/2022

Phép toán biến phân trong cơ học ứng dụng

Thứ Năm, 14:18 19/05/2022

Bài tập kỹ thuật đo

Thứ Năm, 14:08 19/05/2022