Professional Java development with the spring framework

Professional Java development with the spring framework is a major open source application development framework that makes Java/J2EE(TM) development easier and more productive. This book shows you not only what Spring can do but why, explaining its functionality and motivation to help you use all parts of the framework to develop successful applications.

Professional Java development with the spring framework

Johnson, Rod

Wiley Publishing, Inc

2005

Abstract

Professional Java development with the spring framework is a major open source application development framework that makes Java/J2EE(TM) development easier and more productive. This book shows you not only what Spring can do but why, explaining its functionality and motivation to help you use all parts of the framework to develop successful applications.

The contents of the book include 16 chapters:

+ Chapter 1: Introducing the Spring Framework.

+ Chapter 2: The Bean Factory and Application Context.

+ Chapter 3: Advanced Container Concepts.

+ Chapter 4: Spring and AOP.

+ Chapter 5: DAO Support and JDBC Framework.

+ Chapter 6: Transaction and Resource Management.

+ Chapter 7: Object/Relational Mapping.

+ Chapter 8: Lightweight Remoting.

+ Chapter 9: Supporting Services.

+ Chapter 10: Acegi Security System for Spring.

+ Chapter 11: Spring and EJB.

+ Chapter 12: Web MVC Framework.

+ Chapter 13: Web View Technologies.

+ Chapter 14: Integrating with Other Web Frameworks.

+ Chapter 15: The Sample Application.

+ Chapter 16: Conclusion.

Citation

Johnson, Rod. Professional Java development with the spring framework. Wiley Publishing, Inc, 2005.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Related document

 Professional Java development with the spring frameworkDatabase FundamentalsOperating System Concepts, 10th Edition


Professional Java development with the spring framework

Database Fundamentals

Database Fundamentals

QR code

 Professional Java development with the spring framework

Content

  • Thứ Bảy, 15:39 18/02/2023

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Một số vấn đề cơ bản của kinh tế Tây Nguyên trong phát triển bền vững.

Thứ Bảy, 15:33 18/02/2023

Cơ sở và thực tiễn hoạt động của Nghị viện châu âu

Thứ Bảy, 15:26 18/02/2023

Khu kinh tế tự do những vấn đề lý luận và thực tiễn

Thứ Bảy, 15:20 18/02/2023

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về sửa đổi, bổ sung hiến pháp năm 1992

Thứ Bảy, 15:15 18/02/2023

Phát triển kinh tế vùng của Việt Nam

Thứ Bảy, 15:10 18/02/2023

Video giới thiệu