Pinciples of Corporate Finance

FROM THE PUBLISHER Brealey/Myers' Principles of Corporate Finance is the worldwide leading text that describes the theory and practice of corporate finance.

Pinciples of Corporate Finance

Stewart C. Myers

McGraw Hill

2003

Abstract

FROM THE PUBLISHER Brealey/Myers' Principles of Corporate Finance is the worldwide leading text that describes the theory and practice of corporate finance.

Throughout the book the authors show how managers use financial theory to solve practical problems and as a way of learning how to respond to change by showing not just how but why companies and management act as they do. The text is comprehensive, authoritative, and modern and yet the material is presented at a common sense level.

The discussions and illustrations are unique due to the depth of detail blended with a distinct sense of humor for which the book is well known and highly regarded. This text is a valued reference for thousands of practicing financial managers.

Citation

Stewart C. Myers. Pinciples of Corporate Finance. McGraw Hill, 2003

Collection

Lĩnh vực Kinh tế

Related document

Pinciples of Corporate FinanceNutraceuticals HBR's 10 Must Reads On Negotiation
Pinciples of Corporate FinanceNutraceuticalsHBR's 10 Must Reads On Negotiation

QR code

Pinciples of Corporate Finance

Content

  • Thứ Ba, 09:37 15/11/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

The Three Box Solution: A Strategy for Leading Innovation

Thứ Ba, 09:28 15/11/2022

学習を評価する= Đánh giá việc học

Thứ Ba, 09:26 15/11/2022

Thích ứng xã hội của các nhóm xã hội yếu thế ở nước ta hiện nay

Thứ Ba, 09:24 15/11/2022

Public Relations

Thứ Ba, 09:16 15/11/2022

Prioritization, delegation and Assignment Practice Exercises for the NCLEX Examination Third edition

Thứ Ba, 09:06 15/11/2022