Thích ứng xã hội của các nhóm xã hội yếu thế ở nước ta hiện nay

Các nhóm xã hội gặp nhiều khó khăn, bất cập và thách thức trong cuộc sống và khả năng thích ứng, cũng như những thiếu hụt về kinh nghiệm sống, về sức khỏe và khả năng thu nhập.

Thích ứng xã hội của các nhóm xã hội yếu thế ở nước ta hiện nay

Vũ Dũng (ch.b.),Tô Thuý Hạnh, Lê Minh Thiện...

Từ điển Bách khoa

2012

Tóm tắt

Các nhóm xã hội gặp nhiều khó khăn, bất cập và thách thức trong cuộc sống và khả năng thích ứng, cũng như những thiếu hụt về kinh nghiệm sống, về sức khỏe và khả năng thu nhập. Trong khi đó sự thích ứng xã hội là một trong những điều kiện hàng đầu giúp con người sống và tồn tại. Sự thích ứng là điều kiện giúp con người vượt qua những khó khăn trở ngại, hòa nhập và tồn tại một cách hiệu quả với môi trường sống.

Nội dung cuốn sách gồm:

+ Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về thích ứng xã hội của nhóm yếu thế.

+ Chương 2: Thực trạng thích ứng xã hội của nhóm người cao tuổi, người mắc bệnh hiểm nghèo và người tàn tật.

+ Chương 3: Thực trạng thích ứng xã hội của nhóm trẻ em lang thang cơ nhỡ.

+ Chương 4: Giải pháp cơ bản nhằm giúp đỡ các nhóm xã hội yếu thế ở nước t hiện nay.

Trích dẫn

Vũ Dũng (ch.b.),Tô Thuý Hạnh, Lê Minh Thiện...Thích ứng xã hội của các nhóm xã hội yếu thế ở nước ta hiện nay, Từ điển Bách khoa, 2012

Bộ sưu tập

LĨNH VỰC KHÁC

Tài liệu liên quan

Thích ứng xã hội của các nhóm xã hội yếu thế ở nước ta hiện nay Những biến đổi tâm lý của cư dân vùng ven đô trong quá trình đô thị hoá Chìa khóa vàng - Những bộ óc vĩ đại trong khoa học thế kỷ XX

Thích ứng xã hội của các nhóm xã hội yếu thế ở nước ta hiện nay

Những biến đổi tâm lý của cư dân vùng ven đô trong quá trình đô thị hoá

Chìa khóa vàng - Những bộ óc vĩ đại trong khoa học thế kỷ XX

Mã QR

Thích ứng xã hội của các nhóm xã hội yếu thế ở nước ta hiện nay

Nội dung

  • Thứ Ba, 09:24 15/11/2022