Phân tích đáp án các bài luyện dịch tiếng Trung

Phân tích đáp án các bài luyện dịch tiếng Trung: Hướng dẫn sử dụng ngữ pháp từ vựng ứng dụng, giới thiệu bài dịch theo câu: dịch Việt Trung; dịch Trung Việt. Bài dịch theo đoạn: : dịch Việt Trung; dịch Trung Việt.

Phân tích đáp án các bài luyện dịch tiếng Trung: Hướng dẫn sử dụng ngữ pháp từ vựng ứng dụng

Nhật Phạm (ch.b)

Thanh niên

2020

Tóm tắt

Phân tích đáp án các bài luyện dịch tiếng Trung: Hướng dẫn sử dụng ngữ pháp từ vựng ứng dụng, giới thiệu bài dịch theo câu: dịch Việt Trung; dịch Trung Việt. Bài dịch theo đoạn: : dịch Việt Trung; dịch Trung Việt.

Nội dung cuốn sách gồm có 37 bài dịch theo câu chia làm từng chủ điểm ngữ pháp khác nhau, 7 câu mỗi bài tổng 259 câu, 60 đoạn dịch đoạn văn với các nội dung tổng hợp bám sát các chủ đề thực tế, Có cả dịch Việt Trung lẫn dịch Trung Việt. Toàn bộ đều có đáp án và phân tích chi tiết cách sử dụng ngữ pháp và từ vựng của mỗi câu, đoạn dịch, Đáp án đầy đủ, phân tích siêu chi tiết và dễ hiểu,Trình bày đẹp, khoa học dễ hiểu, Có đầy đủ phiên âm chuẩn, dễ dàng hơn cho người tự học.

Trích dẫn

Nhật Phạm (ch.b). Phân tích đáp án các bài luyện dịch tiếng Trung: Hướng dẫn sử dụng ngữ pháp từ vựng ứng dụng. Thanh niên, 2020.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập Lĩnh vực Ngoại ngữ

Tài liệu liên quan

Phân tích đáp án các bài luyện dịch tiếng Trung博雅汉语.高级飞翔篇 I– Giáo trình Hán ngữ Boya cao cấp I博雅汉语.高级飞翔篇 II – Giáo trình Hán ngữ Boya cao cấp II

Phân tích đáp án các bài luyện dịch tiếng Trung

博雅汉语.高级飞翔篇 I– Giáo trình Hán ngữ Boya cao cấp I

博雅汉语.高级飞翔篇 II – Giáo trình Hán ngữ Boya cao cấp II

Mã QR

http://lib.haui.edu.vn/Opac80/Results.aspx?f=fulltext&v=%EC%9D%BD%EA%B3%A0+%EC%B0%BE%EC%95%84%EA%B0%80+%EB%B3%B4%EB%8A%94+%ED%95%9C%EA%B5%AD%EB%AC%B8%ED%99%94

Nội dung

  • Thứ Ba, 15:10 14/02/2023

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

2017 KOTRA 지속가능경영 & 인권경영 보고서t = Báo cáo kinh doanh bền vững và kinh doanh nhân quyền KOTRA 2017

Thứ Ba, 14:59 14/02/2023

Principles of Electronic materials and devices ( Fourth Edition)

Thứ Ba, 14:32 14/02/2023

한글이 나르샤 (3. 자음+모음 익히기, 받침 익히기) = Tiếng Hàn (3. Ghi nhớ nguyên âm, phụ âm, patchim)

Thứ Ba, 14:31 14/02/2023

Digital Design: Principles and Practices ( Fifth Edition)

Thứ Ba, 14:10 14/02/2023

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng (Sơ - trung cấp, giao tiếp HSK)

Thứ Ba, 13:54 14/02/2023

Video giới thiệu