Principles of Electronic materials and devices ( Fourth Edition)

Principles of Electronic Materials and Devices is one of the few books in the market that has a broad coverage of electronic materials that today's scientists and engineers need

Principles of Electronic materials and devices ( Fourth Edition)

S. O. Kasap

Mc Graw-Hill.

2018

Abstract

Principles of Electronic Materials and Devices is one of the few books in the market that has a broad coverage of electronic materials that today's scientists and engineers need. The general treatment of the textbook and various proofs leverage at a semiquantitative level without going into detailed physics.

Contents:

- Chapter1: Elementary Materials Science Concepts.

- Chapter 2: Electrical and Thermal Conduction in Solids.

- Chapter3: Elementary Quantum Physics .

- Chapter 4: Modern Theory of Solids .

- Chapter 5: Semiconductors .

- Chapter 6: Semiconductor Devices .

- Chapter7: Dielectric Materials and Insulation .

- Chapter 8: Magnetic Properties and Superconductivity .

- Chapter 9: Optical Properties of Materials

Citation

S. O. Kasap. Principles of Electronic materials and devices ( Fourth Edition), Mc Graw-Hill, 2018.

Collection

Lĩnh vực Điện tử Viễn thông

Related document

Principles of Electronic materials and devices ( Fourth Edition)Tổng đài điện tử và mạng viễn thôngOxford English for Electronics

Principles of Electronic materials and devices ( Fourth Edition)

Tổng đài điện tử và mạng viễn thông

Oxford English for Electronics

QR code

Principles of Electronic materials and devices ( Fourth Edition)

Content

  • Thứ Ba, 14:32 14/02/2023

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

한글이 나르샤 (3. 자음+모음 익히기, 받침 익히기) = Tiếng Hàn (3. Ghi nhớ nguyên âm, phụ âm, patchim)

Thứ Ba, 14:31 14/02/2023

Digital Design: Principles and Practices ( Fifth Edition)

Thứ Ba, 14:10 14/02/2023

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng (Sơ - trung cấp, giao tiếp HSK)

Thứ Ba, 13:54 14/02/2023

Mastering Strategic Management

Thứ Ba, 13:46 14/02/2023

Giáo trình Kỹ thuật lập trình

Thứ Ba, 13:29 14/02/2023