Digital Design: Principles and Practices ( Fifth Edition)

Digital Design: Principles and Practices helps readers build a foundational understanding of theoretical and engineering principles.

Digital Design: Principles and Practices

John F. Wakerly

Pearson Education

2018

Abstract

An authoritative introduction to basic digital design, Digital Design: Principles and Practices helps readers build a foundational understanding of theoretical and engineering principles. This book gives readers the opportunity to learn the basics at the high level (HDLs), at the low level (electrical circuits), and throughout the “vast middle” (gates, flip-flops, and higher-level digital-design building blocks). The author’s 30 years of experience in both industrial and university settings brings weight and credibility to the material, and with broad coverage of logic design practices, the 5th Edition gives readers a look at how digital design works in the real world.

Introduction to:

- Number systems and codes;

- Switching Algebra and combinational Logic;

- Digital design Practices;

- Verilog Hardware description language;

- Basic combinational logic elements;

- More combinational building blocks;

- Combinational arithmetic elements;

- State machines;

- Sequential logic elements;

- Counters and shift registers;

- State machines in verilog;

- Sequential-circuit design practices;

- Digital circuits

Citation

John F. Wakerly. Digital Design: Principles and Practices ( Fifth Edition), Pearson Education, 2018

Collection

Lĩnh vực Điện tử Viễn thông

Related document

Digital Design: Principles and PracticesFundamentals of Power Electronics – Third EditionGiáo trình kỹ thuật mạch điện tử

Digital Design: Principles and Practices

Fundamentals of Power Electronics – Third Edition

Giáo trình kỹ thuật mạch điện tử

QR code

Digital Design: Principles and Practices

Content

  • Thứ Ba, 14:10 14/02/2023

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng (Sơ - trung cấp, giao tiếp HSK)

Thứ Ba, 13:54 14/02/2023

Mastering Strategic Management

Thứ Ba, 13:46 14/02/2023

Giáo trình Kỹ thuật lập trình

Thứ Ba, 13:29 14/02/2023

Building Automation: Communication Systems with EIB/KNX, LON and BACnet

Thứ Ba, 11:41 14/02/2023

ACCESSOIRES - Digital zeichnen mit Adobe Illustrator (German Edition)

Thứ Ba, 11:22 14/02/2023