Mạng Nơ Ron và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Giáo trình trình bày một số khái niệm cơ bản; mô hình nơ rôn; mô hình mạng Perceptron MLP và các thuật toán hoạt động; mạng có phản hồi; các mạng hoạt động theo nguyên tắc tự tổ chức; lo gic mờ và mạng nơ rôn lô gic mờ; một số ứng dụng thực tế của mạng Nơ ron; các giải pháp mạch mô phỏng Nơ Ron.

Mạng Nơ Ron và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Trần Hoài Linh

Bách Khoa Hà Nội

2019

Tóm tắt

Cuốn sách được dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên ngành Điện của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cũng như các trường đại học kỹ thuật khác.

Cuốn sách giúp người đọc có thể tìm hiểu và nắm được các ý tưởng chính về mạng nơ–rôn nhân tạo, từ đó triển khai ứng dụng các công cụ này trong các bài toán xử lý tín hiệu phức tạp khi mà các công cụ kinh điển tỏ ra không hiệu quả.

Cuốn sách bao gồm 08 chương, trình bày một số kiến thức cơ bản về một chuyên ngành tương đối mới của ngành Trí tuệ nhân tạo là các mạng nơ–rôn nhân tạo và một số khả năng ứng dụng thực tế của các công cụ mạng nơ–rôn nhân tạo trong các bài toán xử lý tín hiệu thực tế:

  • Chương 1 Giới thiệu một số khái niệm cơ bản trong chuyên ngành mạng nơ–rôn nhân tạo và điểm qua về quá trình phát triển của chuyên ngành này.
  • Chương 2 và chương 3 trình bày về mô hình toán học mô phỏng nơ–rôn và mạng nơ–rôn truyền thẳng.
  • Chương 4 giới thiệu qua về khái niệm mạng nơ–rôn có phản hồi và một số mạng hoạt động theo mô hình này.
  • Chương 5 tóm tắt về nguyên tắc xây dựng mô hình theo thuật toán tự tổ chức và mạng Kohonen hoạt động theo nguyên tắc đó.
  • Chương 6 tóm tắt các ý tưởng chính của lô–gic mờ và mạng nơ–rôn lô–gic mờ.
  • Chương 7: Một số các ứng dụng thực tế gồm các bài toán dự báo, ước lượng, xử lý thông tin ảnh.
  • Chương 8 Giới thiệu một số giải pháp mạch tích hợp mô phỏng nơ–rôn và mạng nơ–rôn.

Trích dẫn

Trần Hoài Linh, Mạng Nơ Ron và ứng dụng trong xử lý tín hiệu, Bách Khoa Hà Nội, 2019

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Điện

Tài liệu liên quan

Mạng Nơ Ron và ứng dụng trong xử lý tín hiệuThiết bị điện từ: máy biến áp, máy biến năng và máy điệnSửa chữa điện xí nghiệp - Điện tử công nghiệp
Mạng Nơ Ron và ứng dụng trong xử lý tín hiệuThiết bị điện từ: máy biến áp, máy biến năng và máy điệnSửa chữa điện xí nghiệp - Điện tử công nghiệp

Mã QR

Mạng Nơ Ron và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Nội dung

  • Thứ Năm, 13:33 19/05/2022