Mạng Nơ Ron và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Giáo trình trình bày một số khái niệm cơ bản; mô hình nơ rôn; mô hình mạng Perceptron MLP và các thuật toán hoạt động; mạng có phản hồi; các mạng hoạt động theo nguyên tắc tự tổ chức; lo gic mờ và mạng nơ rôn lô gic mờ; một số ứng dụng thực tế của mạng Nơ ron; các giải pháp mạch mô phỏng Nơ Ron.

Mạng Nơ Ron và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Trần Hoài Linh

Bách Khoa Hà Nội

2019

Tóm tắt

Cuốn sách được dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên ngành Điện của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cũng như các trường đại học kỹ thuật khác.

Cuốn sách giúp người đọc có thể tìm hiểu và nắm được các ý tưởng chính về mạng nơ–rôn nhân tạo, từ đó triển khai ứng dụng các công cụ này trong các bài toán xử lý tín hiệu phức tạp khi mà các công cụ kinh điển tỏ ra không hiệu quả.

Cuốn sách bao gồm 08 chương, trình bày một số kiến thức cơ bản về một chuyên ngành tương đối mới của ngành Trí tuệ nhân tạo là các mạng nơ–rôn nhân tạo và một số khả năng ứng dụng thực tế của các công cụ mạng nơ–rôn nhân tạo trong các bài toán xử lý tín hiệu thực tế:

  • Chương 1 Giới thiệu một số khái niệm cơ bản trong chuyên ngành mạng nơ–rôn nhân tạo và điểm qua về quá trình phát triển của chuyên ngành này.
  • Chương 2 và chương 3 trình bày về mô hình toán học mô phỏng nơ–rôn và mạng nơ–rôn truyền thẳng.
  • Chương 4 giới thiệu qua về khái niệm mạng nơ–rôn có phản hồi và một số mạng hoạt động theo mô hình này.
  • Chương 5 tóm tắt về nguyên tắc xây dựng mô hình theo thuật toán tự tổ chức và mạng Kohonen hoạt động theo nguyên tắc đó.
  • Chương 6 tóm tắt các ý tưởng chính của lô–gic mờ và mạng nơ–rôn lô–gic mờ.
  • Chương 7: Một số các ứng dụng thực tế gồm các bài toán dự báo, ước lượng, xử lý thông tin ảnh.
  • Chương 8 Giới thiệu một số giải pháp mạch tích hợp mô phỏng nơ–rôn và mạng nơ–rôn.

Trích dẫn

Trần Hoài Linh, Mạng Nơ Ron và ứng dụng trong xử lý tín hiệu, Bách Khoa Hà Nội, 2019

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Điện

Tài liệu liên quan

Mạng Nơ Ron và ứng dụng trong xử lý tín hiệuThiết bị điện từ: máy biến áp, máy biến năng và máy điệnSửa chữa điện xí nghiệp - Điện tử công nghiệp
Mạng Nơ Ron và ứng dụng trong xử lý tín hiệuThiết bị điện từ: máy biến áp, máy biến năng và máy điệnSửa chữa điện xí nghiệp - Điện tử công nghiệp

Mã QR

Mạng Nơ Ron và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Nội dung

  • Thứ Năm, 13:33 19/05/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Lần đầu làm Sếp

Thứ Năm, 13:24 19/05/2022

Mạng nhiệt

Thứ Năm, 13:17 19/05/2022

Biến bất kỳ ai thành khách hàng

Thứ Năm, 13:14 19/05/2022

Quản lý dự án cơ sở lý thuyết và thực hành.

Thứ Năm, 13:04 19/05/2022

Kỹ năng quản lý dự án hiệu quả

Thứ Năm, 12:56 19/05/2022