Luật bảo vệ môi trường( hiện hành) (sửa đổi bổ sung năm 2018,2019,2020)

Những nội dung chính của Luật Bảo vệ Môi trường được chỉnh sửa, bổ sung bao gồm: Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về Bảo vệ Môi trường; Quy hoạch môi trường; Kế hoạch Bảo vệ Môi trường; Ứng phó với biến đổi khí hậu; Thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ; Bảo vệ Môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung; Nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng; Xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường,…

Luật bảo vệ môi trường( hiện hành) (sửa đổi bổ sung năm 2018,2019,2020)

Quốc hội

Nxb. Chính trị Quốc gia

2020

Tóm tắt

Luật Bảo vệ môi trường (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2019, 2020) gồm 20 chương, 170 điều, quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường.

Cuốn sách là văn bản Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 được nhất thể hóa với các quy định được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018, Luật Đầu tư công năm 2019 và Luật Đầu tư năm 2020.

Những nội dung chính của Luật Bảo vệ Môi trường được chỉnh sửa, bổ sung bao gồm: Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về Bảo vệ Môi trường; Quy hoạch môi trường; Kế hoạch Bảo vệ Môi trường; Ứng phó với biến đổi khí hậu; Thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ; Bảo vệ Môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung; Nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng; Xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường,…

Trích dẫn

Quốc hội. Luật bảo vệ môi trường( hiện hành) (sửa đổi bổ sung năm 2018,2019,2020), Nxb. Chính trị Quốc gia, 2020.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (7510406)

Tài liệu liên quan

Luật bảo vệ môi trường( hiện hành) (sửa đổi bổ sung năm 2018,2019,2020)Giáo trình con người và môi trườngQuản lý chất thải và biến đổi khí hậu

Luật bảo vệ môi trường( hiện hành) (sửa đổi bổ sung năm 2018,2019,2020)

Giáo trình con người và môi trường

Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu

Mã QR

Luật bảo vệ môi trường( hiện hành) (sửa đổi bổ sung năm 2018,2019,2020)

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:52 14/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Classroom assessment for teachers

Thứ Ba, 13:50 14/03/2023

Classroom assessment : Concepts and applications

Thứ Ba, 13:32 14/03/2023

Tự động hóa thiết kế cơ khí

Thứ Ba, 13:32 14/03/2023

Hóa sinh học các chất phân tử lớn trong hệ thống sống

Thứ Ba, 13:12 14/03/2023

Sổ tay Gia công cơ (Dùng cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo).

Thứ Ba, 13:06 14/03/2023