Luật bảo vệ môi trường( hiện hành) (sửa đổi bổ sung năm 2018,2019,2020)

Những nội dung chính của Luật Bảo vệ Môi trường được chỉnh sửa, bổ sung bao gồm: Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về Bảo vệ Môi trường; Quy hoạch môi trường; Kế hoạch Bảo vệ Môi trường; Ứng phó với biến đổi khí hậu; Thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ; Bảo vệ Môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung; Nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng; Xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường,…

Luật bảo vệ môi trường( hiện hành) (sửa đổi bổ sung năm 2018,2019,2020)

Quốc hội

Nxb. Chính trị Quốc gia

2020

Tóm tắt

Luật Bảo vệ môi trường (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2019, 2020) gồm 20 chương, 170 điều, quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường.

Cuốn sách là văn bản Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 được nhất thể hóa với các quy định được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018, Luật Đầu tư công năm 2019 và Luật Đầu tư năm 2020.

Những nội dung chính của Luật Bảo vệ Môi trường được chỉnh sửa, bổ sung bao gồm: Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về Bảo vệ Môi trường; Quy hoạch môi trường; Kế hoạch Bảo vệ Môi trường; Ứng phó với biến đổi khí hậu; Thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ; Bảo vệ Môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung; Nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng; Xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường,…

Trích dẫn

Quốc hội. Luật bảo vệ môi trường( hiện hành) (sửa đổi bổ sung năm 2018,2019,2020), Nxb. Chính trị Quốc gia, 2020.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (7510406)

Tài liệu liên quan

Luật bảo vệ môi trường( hiện hành) (sửa đổi bổ sung năm 2018,2019,2020)Giáo trình con người và môi trườngQuản lý chất thải và biến đổi khí hậu

Luật bảo vệ môi trường( hiện hành) (sửa đổi bổ sung năm 2018,2019,2020)

Giáo trình con người và môi trường

Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu

Mã QR

Luật bảo vệ môi trường( hiện hành) (sửa đổi bổ sung năm 2018,2019,2020)

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:52 14/03/2023

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Classroom assessment for teachers

Thứ Ba, 13:50 14/03/2023

Classroom assessment : Concepts and applications

Thứ Ba, 13:32 14/03/2023

Tự động hóa thiết kế cơ khí

Thứ Ba, 13:32 14/03/2023

Hóa sinh học các chất phân tử lớn trong hệ thống sống

Thứ Ba, 13:12 14/03/2023

Sổ tay Gia công cơ (Dùng cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo).

Thứ Ba, 13:06 14/03/2023

Video giới thiệu