Lí luận và thực tiễn dịch thuật

Cuốn sách là sự đúc kết của nhiều năm nghiên cứu lí luận và thực tiễn dịch thuật. Đưa ra các nội dung khoa học chính xác, hệ thống. Phân tích thấu đáo những vấn đề lí thuyết dịch hiện đại và đưa ra những kiến giải giúp người học dịch nắm được những nguyên tắc phương pháp luận cơ bản, định hướng cho hoạt động dịch.

Lí luận và thực tiễn dịch thuật

Vũ Văn Đại

ĐH Quốc gia Hà Nội

2011

Tóm tắt

Cuốn sách là sự đúc kết của nhiều năm nghiên cứu lí luận và thực tiễn dịch thuật. Đưa ra các nội dung khoa học chính xác, hệ thống. Phân tích thấu đáo những vấn đề lí thuyết dịch hiện đại và đưa ra những kiến giải giúp người học dịch nắm được những nguyên tắc phương pháp luận cơ bản, định hướng cho hoạt động dịch.

Mục lục:

  1. Ngôn ngữ học và dịch thuật

  2. Ngôn ngữ học xã hội và dịch thuật

  3. Lí thuyết dịch giải nghĩa

  4. Loại hình dịch

  5. Thủ pháp dịch

Người dịch không phải mò mẫm thực hiện nhiệm vụ dịch, mà còn có thể chủ động lựa chọn những thủ pháp phù hợp để tạo ra những bản dịch có chất lượng.

Tạo thuận lợi cho người học dịch bằng việc dẫn và phân tích các ví dụ dịch pháp – Việt minh họa cho các vấn đề vừa đề cập.

Cuốn sách còn cung cấp một hệ thống thuật ngữ thông dụng dùng trong lí luận dịch Pháp- Việt. Các thuật ngữ nước ngoài đã được Việt hóa, phù hợp với phong cách khoa học Tiếng Việt

Trích dẫn

Vũ Văn Đại, Lí luận và thực tiễn dịch thuật, ĐH Quốc gia Hà Nội, 2011

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Ngoại ngữ

Ngành NGÔN NGỮ HÀN QUỐC (7220210)

Tài liệu liên quan

Lí luận và thực tiễn dịch thuậtPhê bình đánh giá dịch thuật. Một số vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn dịch thuật Anh - ViệtHướng dẫn Biên soạn và dịch thuật 100 mẫu Hợp đồng kinh tế Việt Anh

Lí luận và thực tiễn dịch thuật

Phê bình đánh giá dịch thuật. Một số vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn dịch thuật Anh - ViệtHướng dẫn Biên soạn và dịch thuật 100 mẫu Hợp đồng kinh tế Việt Anh

Mã QR

Lí luận và thực tiễn dịch thuật

Nội dung

  • Thứ Sáu, 11:00 02/06/2023

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Hướng dẫn sử dụng HyperChem 7.04

Thứ Năm, 14:32 01/06/2023

Máy điện 2

Thứ Năm, 14:09 01/06/2023

Các bài thí nghiệm Thông tin Quang

Thứ Năm, 13:54 01/06/2023

Nguyên lý Kỹ thuật Điện tử

Thứ Năm, 09:41 01/06/2023

Một số đặc điểm nổi bật của Thế giới và khu vực những năm đầu Thế kỷ 21

Thứ Năm, 09:36 01/06/2023

Video giới thiệu