Các bài thí nghiệm Thông tin Quang

Các bài thí nghiệm thông tin quang (dùng cho chuyên ngành Điện tử viễn thông)

Các bài thí nghiệm Thông tin Quang

Nguyễn Hữu Kiên (Biên dịch)

Học viện Kỹ thuật Quân sự

2006

Tóm tắt

Các bài thí nghiệm thông tin quang (dùng cho chuyên ngành Điện tử viễn thông)

Tài liệu trình bày các nội dung cơ bản về:

  • Làm quen với bảng mạch; cáp quang và sợi quang;
  • Bộ phát quang (Fiber Optic Transmitter);
  • Bộ thu quang (Fiber optic receiver);
  • Các hệ thống sợi quang( Fiber Optic Systems);
  • Các hệ thống thông tin quang (Fiber Optic Communication systems);
  • Xử lý sự cố (Troubleshooting);
  • Giao tiếp bộ vi xử lý (Microprocessor Interface)

Trích dẫn

Nguyễn Hữu Kiên (Biên dịch). Các bài thí nghiệm Thông tin Quang. Học viện Kỹ thuật Quân sự, 2006

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập Lĩnh vực Điện tử Viễn thông

Tài liệu liên quan

Các bài thí nghiệm Thông tin QuangGiáo trình kỹ thuật mạch điện tửGiáo trình vi mạch tương tự
Các bài thí nghiệm Thông tin QuangGiáo trình kỹ thuật mạch điện tửGiáo trình vi mạch tương tự

Mã QR

Các bài thí nghiệm Thông tin Quang

Nội dung

  • Thứ Năm, 13:54 01/06/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Nguyên lý Kỹ thuật Điện tử

Thứ Năm, 09:41 01/06/2023

Một số đặc điểm nổi bật của Thế giới và khu vực những năm đầu Thế kỷ 21

Thứ Năm, 09:36 01/06/2023

Một số vấn đề về công tác lý luận, tư tưởng và tổ chức của Đảng trong thời kỳ đổi mới

Thứ Năm, 09:31 01/06/2023

Những biến đổi về kinh tế - văn hóa ở các tỉnh miền núi Phía Bắc

Thứ Năm, 09:25 01/06/2023

Building Dynamic Web 2.0 Websites with Ruby on Rails

Thứ Năm, 08:41 01/06/2023