Phê bình đánh giá dịch thuật. Một số vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn dịch thuật Anh - Việt

Tài liệu trình bày những vấn đề lý luận cơ sở; tương đương dịch thuật và tương đương dịch thuật Anh - Việt; phê bình đánh giá dịch thuật: Một số vấn đề đại cương; thực trạng chất lượng dịch thuật và phê bình đánh giá dịch thuật Anh Việt ở Việt Nam; mô hình đánh giá dịch thuật Anh - Việt; những nghiên cứu thể nghiệm mô hình đánh giá dịch thuật Anh - Việt

Phê bình đánh giá dịch thuật. Một số vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn dịch thuật Anh - Việt

Lê Hùng Tiến

Đại học Quốc Gia Hà Nội

2018

Tóm tắt

Tài liệu trình bày gồm 5 chương:

+ Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ sở;

+ Chương 2: Tương đương dịch thuật và tương đương dịch thuật Anh - Việt;

+ Chương 3: Phê bình đánh giá dịch thuật: Một số vấn đề đại cương;

+ Chương 4: Thực trạng chất lượng dịch thuật và phê bình đánh giá dịch thuật Anh Việt ở Việt Nam;

+ Chương 5: Mô hình đánh giá dịch thuật Anh - Việt;

Phần phụ lục: Những nghiên cứu thể nghiệm mô hình đánh giá dịch thuật Anh - Việt.

Trích dẫn

Lê Hùng Tiến, Phê bình đánh giá dịch thuật. Một số vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn dịch thuật Anh - Việt, Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2018.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Ngoại ngữ

Văn học, Tiếng việt

Tài liệu liên quan

Phê bình đánh giá dịch thuật. Một số vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn dịch thuật Anh - ViệtBài tập biến đổi câu tiếng AnhTiếng Anh chuyên ngành dệt & may

Phê bình đánh giá dịch thuật. Một số vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn dịch thuật Anh - Việt

Bài tập biến đổi câu tiếng Anh

Tiếng Anh chuyên ngành dệt & may

Mã QR

Phê bình đánh giá dịch thuật. Một số vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn dịch thuật Anh - Việt

Nội dung

  • Thứ Năm, 15:42 25/08/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình Tiếng Việt cho người nước ngoài - 1

Thứ Năm, 15:35 25/08/2022

Legal Terminology Explained

Thứ Năm, 15:11 25/08/2022

Giáo trình tâm lí học đại cương

Thứ Năm, 15:02 25/08/2022

Wyatt’s Hurricane

Thứ Năm, 14:46 25/08/2022

Bài giảng văn hóa kinh doanh

Thứ Năm, 14:42 25/08/2022