Hướng dẫn sử dụng HyperChem 7.04

Phần mềm HyperChem là phần mềm chuyên dụng trong bộ môn Hóa tính toán (Ứng dụng tin học trong Hóa học) hiện nay. Mô phỏng cấu trúc 3D của hợp chất, tối ưu hóa cấu trúc, tính toán mọi thông số liên quan đến hợp chất như: Năng lượng bề mặt, phổ IR, UV,., các dao động nhiệt, độ dài và năng lượng liên kết

Hướng dẫn sử dụng HyperChem 7.04

Khoa Công nghệ thông tin

Hà Nội

2009

Tóm tắt

Phần mềm HyperChem là phần mềm chuyên dụng trong bộ môn Hóa tính toán (Ứng dụng tin học trong Hóa học) hiện nay. Mô phỏng cấu trúc 3D của hợp chất, tối ưu hóa cấu trúc, tính toán mọi thông số liên quan đến hợp chất như: Năng lượng bề mặt, phổ IR, UV,., các dao động nhiệt, độ dài và năng lượng liên kết

Nội dung đề cập: bắt đầu sử dụng phần mềm; vẽ và hiệu chỉnh; tạo những phân tử nhỏ trong không gian hai chiều (2D) và ba chiều (3D); dịch chuyển, quay và biểu diễn hệ phân tử theo tỷ lệ màn làm việc; xem thuộc tính cấu trúc phân tử; database menu;lựa chọn và biểu diễn một nhóm các nguyên tử trên màn làm việc; thao tác với những phân tử lớn; cực tiểu hóa năng lượng của hệ; cơ học phân tử; tính toán Obital phân tử; tương tác của nước với N- metylaxetamit; thuộc tính điện tử của protein; sự proton hóa của nước; dao động và trạng thái chuyển tiếp của Amoni; trạng thái điện tử kích thích thấp nhất của Etilen; khả năng phân cực DFT của H2; chú thích; các file tham số TNDO.

Trích dẫn

Khoa Công nghệ thông tin. Hướng dẫn sử dụng HyperChem 7.04. Hà Nội, 2009

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Tài liệu liên quan

Hướng dẫn sử dụng HyperChem 7.04Giới thiệu hợp ngữ IBM PCInteractive computing series microsoft Excel 2002
Hướng dẫn sử dụng HyperChem 7.04Giới thiệu hợp ngữ IBM PCInteractive computing series microsoft Excel 2002

Mã QR

Hướng dẫn sử dụng HyperChem 7.04

Nội dung

  • Thứ Năm, 14:32 01/06/2023

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Máy điện 2

Thứ Năm, 14:09 01/06/2023

Các bài thí nghiệm Thông tin Quang

Thứ Năm, 13:54 01/06/2023

Nguyên lý Kỹ thuật Điện tử

Thứ Năm, 09:41 01/06/2023

Một số đặc điểm nổi bật của Thế giới và khu vực những năm đầu Thế kỷ 21

Thứ Năm, 09:36 01/06/2023

Một số vấn đề về công tác lý luận, tư tưởng và tổ chức của Đảng trong thời kỳ đổi mới

Thứ Năm, 09:31 01/06/2023

Video giới thiệu