Lập dự án và thiết kế nhà máy trong công nghiệp thực phẩm và công nghệ sinh học

Lập dự án và thiết kế nhà máy trong công nghiệp thực phẩm và công nghiệp sinh học" là giáo trình của một trong các môn cơ sở cốt lõi của chương trình đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật Thực phẩm

Lập dự án và thiết kế nhà máy trong công nghiệp thực phẩm và công nghiệp sinh học

Hoàng Đình Hòa (Ch.b), Phạm Tuấn Anh.

Bách khoa Hà Nội

2017

Tóm tắt

Lập dự án và thiết kế nhà máy trong công nghiệp thực phẩm và ccông nghiệp sinh học" là giáo trình của một trong các môn cơ sở cốt lõi của chương trình đào tạo kỹ sư 2 ngành Kỹ thuật Thực phẩm và Kỹ thuật Sinh học.

Nội dung cuốn giáo trình gồm 2 phần:

- Lập báo cáo đầu tư, hay còn gọi là Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả (thi (NCTKT), dự án đầu tư xây dựng công trình (DAĐTXDCT).

- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi (NCKT) dự án đầu tư xây dựng công trình (nhà máy).

* Mục tiêu của giáo trình đặt ra cho sinh viên là:

- Nắm được cấu trúc của báo cáo NCTKT của một DAĐTXDCT và cách tiến hành thực hiện các nội dung.

- Nắm được cấu trúc của một bộ hồ sơ về NCKT của DAĐTXDCT.

- Hiểu được những công việc phải làm và cách làm khi xây dựng Thuyết minh dự án.

- Nắm được cách tiến hành thiết kế, chú yếu là thiết kế công nghệ khi lập Thiết kế cơ sở cho DAĐTXDCT.

- Sơ bộ nắm được cách tiến hành lập Dự toán cho một hạng mục công trình.

Cách trình bày nội dung của giáo trình không mang nặng tính chất hàn lâm như những cuốn giáo trình khác; mà chú trọng đến tính chất kỹ thuật . văn phong của giáo trình đơn giản, mộc mạc nhằm mục đích để sinh viện dễ đhiểu, dễ thuộc.

Trích dẫn

Hoàng Đình Hòa (ch.b), Phạm Tuấn Anh. Lập dự án và thiết kế nhà máy trong công nghiệp thực phẩm và công nghiệp sinh học, Bách khoa Hà Nội, 2017

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ thực phẩm (7540101)

Tài liệu liên quan

Lập dự án và thiết kế nhà máy trong công nghiệp thực phẩm và công nghiệp sinh họcGiáo trình Vi sinh vật học thực phẩmGiáo trình Công nghệ sản xuất mì chính và các sản phẩm lên men cổ truyền

Lập dự án và thiết kế nhà máy trong công nghiệp thực phẩm và công nghiệp sinh học

Giáo trình Vi sinh vật học thực phẩm

Giáo trình Công nghệ sản xuất mì chính và các sản phẩm lên men cổ truyền

Mã QR

Lập dự án và thiết kế nhà máy trong công nghiệp thực phẩm và công nghiệp sinh học

Nội dung

  • Thứ Tư, 09:21 27/12/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Công nghệ sản xuất Chè, Cà phê & Cacao

Thứ Tư, 08:31 27/12/2023

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023