Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Develop confidence and academic skills for students at all levels.Reflect, a new six-level academic series, features relevant, global content to engage students while helping them acquire the academic language and skills they need to succeed. Specially-designed activities give students the opportunity to reflect on and connect ideas and language to their academic, work, and personal lives.

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Laurie Blass

National Geographic

2021

Abstract

Develop confidence and academic skills for students at all levels.Reflect, a new six-level academic series, features relevant, global content to engage students while helping them acquire the academic language and skills they need to succeed. Specially-designed activities give students the opportunity to reflect on and connect ideas and language to their academic, work, and personal lives.

  • IDEAS – Real-world content from National Geographic and other sources invites students to explore ideas for discussion, enrichment, and fun.
  • ACADEMIC SKILLS – A clear framework of academic and critical thinking skills prepares students for future reading and writing success.
  • STUDENTS’ LIVES – Reflect activities provide opportunities for students to personalize, check their understanding, and think more critically about the topic.
  • ACHIEVEMENT – Clear models and step-by-step planning give students the support they need to reach their academic outcomes and a greater understanding of their world.
  • Real-world passages invite students to explore their academic, professional, and personal worlds while building reading skills and providing ideas for writing.
  • Clear writing models and Analyze activities give students a solid framework to develop their writing.
  • A step-by-step approach to the writing process along with relevant grammar helps students complete the final writing task successfully.

Citation

Laurie Blass. Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide). National Geographic, 2021

Collection

Lĩnh vực Ngoại Ngữ

Related document

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)Insights and Ideas - Second Edition
Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)Insights and Ideas - Second Edition

QR code

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Content

  • Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Hệ thống liên kết văn bản Tiếng Việt

Thứ Ba, 10:04 14/11/2023

TRY! Kỳ thi năng lực Nhật ngữ N5 = Japanese Language proficiency test N5: Phát triển các kỹ năng tiếng Nhật từ ngữ pháp (Phiên bản tiếng Việt)

Thứ Sáu, 13:36 27/10/2023