Giáo trình Quản trị chiến lược

Giáo trình Quản trị chiến lược cung cấp kiến thức nền tảng, ban đầu về quản trị chiến lược cho các nhà quản trị Việt Nam với hy vọng phần nào giúp họ thành công trong môi trường hoạt động của mình, sinh viên có tài liệu cập nhật và kiến thức bổ ích của môn quản trị chiến lược

Giáo trình Quản trị chiến lược

Trần Ngọc Thêm

Đại học Kinh tế quốc dân

2023

Tóm tắt

Giáo trình Quản trị chiến lược cung cấp kiến thức nền tảng, ban đầu về quản trị chiến lược cho các nhà quản trị Việt Nam với hy vọng phần nào giúp họ thành công trong môi trường hoạt động của mình, sinh viên có tài liệu cập nhật và kiến thức bổ ích của môn quản trị chiến lược

Cuốn sách trình bày giới thiệu chung vè quản trị chiến lược: Tổng quan về Quản trị chiến lược; các trường phái, lý thuyết trong quản trị chiến lược. Hoạch định chiến lược: Tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu của doanh nghiệp; phân tích môi trường bên ngoài doanh nghiệp; phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp; phân tích năng lực cốt lõi và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp; chiến lược cấp doanh nghiệp; chiến lược cấp kinh doanh; chiếm lược chức năng; chiến lược toàn cầu doanh nghiệp; phân tích và lựa chọn chiến lược. Thực hiện chiến lược: Tổ chức thực hiện chiến lược; thẻ điểm cân bằng và bản đồ chiến lược. Kiểm soát, đánh giá và điều chỉnh chiến lược: Kiểm soát chiến lược; đánh giá chiến lược; điều chỉnh chiến lược.

Trích dẫn

Hà Sơn Tùng (c. b). Giáo trình Quản trị chiến lược. Đại học Kinh tế quốc dân, 2023

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Giáo trình Quản trị chiến lượcRa quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solvingĐánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power
Giáo trình Quản trị chiến lược

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Đánh thức năng lực vô hạn (Unlimited power)

Mã QR

Giáo trình Quản trị chiến lược

Nội dung

  • Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Hệ thống liên kết văn bản Tiếng Việt

Thứ Ba, 10:04 14/11/2023

TRY! Kỳ thi năng lực Nhật ngữ N5 = Japanese Language proficiency test N5: Phát triển các kỹ năng tiếng Nhật từ ngữ pháp (Phiên bản tiếng Việt)

Thứ Sáu, 13:36 27/10/2023

TRY! Kỳ thi năng lực Nhật ngữ N4 = Japanese Language proficiency test N4: Phát triển các kỹ năng tiếng Nhật từ ngữ pháp (Phiên bản tiếng Việt)

Thứ Sáu, 13:28 27/10/2023

TRY! Kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3 = Japanese Language proficiency test N3: Phát triển các kỹ năng tiếng Nhật từ ngữ pháp (Phiên bản tiếng Việt)

Thứ Sáu, 13:20 27/10/2023

TRY! Kỳ thi năng lực Nhật ngữ N2 = Japanese Language proficiency test N2: Phát triển các kỹ năng tiếng Nhật từ ngữ pháp (Phiên bản tiếng Việt)

Thứ Sáu, 13:05 27/10/2023