TRY! Kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3 = Japanese Language proficiency test N3: Phát triển các kỹ năng tiếng Nhật từ ngữ pháp (Phiên bản tiếng Việt)

Bộ giáo trình TRY! gồm một cuốn TRY! Start cho các bạn mới bắt đầu học tiếng Nhật và 5 cuốn TRY! N1, N2, N3, N4, N5 giúp phát triển các kỹ năng tiếng Nhật thông qua việc học ngữ pháp.

TRY! Kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3 = Japanese Language proficiency test N3: Phát triển các kỹ năng tiếng Nhật từ ngữ pháp (Phiên bản tiếng Việt)

Hiệp hội Văn hoá sinh viên Châu Á ABK

Nxb. Trẻ

2021

Tóm tắt

Bộ giáo trình TRY! gồm một cuốn TRY! Start cho các bạn mới bắt đầu học tiếng Nhật và 5 cuốn TRY! N1, N2, N3, N4, N5 giúp phát triển các kỹ năng tiếng Nhật thông qua việc học ngữ pháp.
Bộ giáo trình này là tài liệu luyện thi thiết thực cho "Kỳ thi năng lực Nhật ngữ" các cấp độ từ N5 đến N1, giúp người học nắm chắc các điểm ngữ pháp và vận dụng chúng thông qua các bài luyện tập Nghe - Đọc.

Try! Thi Năng Lực Nhật Ngữ N3 - Phát Triển Các Kỹ Năng Tiếng Nhật Từ Ngữ Pháp giúp người học nắm chắc các điểm ngữ pháp và vận dụng chúng thông qua các bài luyện tập Nghe - Đọc.

Luyện tập ngữ pháp tương ứng trình độ N3 của kỳ thi năng lực tiếng Nhật: cách sử dụng ngữ pháp trong giao tiếp thực tế, sử dụng thành thạo các mẫu ngữ pháp nhờ các bài luyện tập cơ bản, luyện tập ứng dụng bằng cách nghe các câu chuyện, đọc các đoạn văn tiếng Nhật trong phần bài tập tổng hợp

Trích dẫn

Hiệp hội Văn hoá sinh viên Châu Á ABK. TRY! Kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3 = Japanese Language proficiency test N3: Phát triển các kỹ năng tiếng Nhật từ ngữ pháp (Phiên bản tiếng Việt). Nxb. Trẻ, 2021

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Ngoại ngữ

Tài liệu liên quan

TRY! Kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3 = Japanese Language proficiency test N3: Phát triển các kỹ năng tiếng Nhật từ ngữ pháp (Phiên bản tiếng Việt)Be My Guest Student's Book: English for the Hotel IndustryTài liệu luyện thi chứng chỉ KET Cambridge key English Test 1
TRY! Kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3 = Japanese Language proficiency test N3: Phát triển các kỹ năng tiếng Nhật từ ngữ pháp (Phiên bản tiếng Việt)Be My Guest Student's Book: English for the Hotel IndustryTài liệu luyện thi chứng chỉ KET Cambridge key English Test 1

Mã QR

TRY! Kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3 = Japanese Language proficiency test N3: Phát triển các kỹ năng tiếng Nhật từ ngữ pháp (Phiên bản tiếng Việt)

Nội dung

  • Thứ Sáu, 13:20 27/10/2023

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

TRY! Kỳ thi năng lực Nhật ngữ N2 = Japanese Language proficiency test N2: Phát triển các kỹ năng tiếng Nhật từ ngữ pháp (Phiên bản tiếng Việt)

Thứ Sáu, 13:05 27/10/2023

Kỹ thuật chẩn đoán lỗi và sửa chữa ô tô: Phiên bản thực chiến

Thứ Năm, 14:40 26/10/2023

Giáo trình văn hóa và đạo đức kinh doanh

Thứ Năm, 14:14 26/10/2023

Bài tập truyền động điện

Thứ Năm, 14:07 26/10/2023

Kỹ thuật lạnh thực phẩm

Thứ Hai, 11:17 23/10/2023

Video giới thiệu