Giáo trình Vi sinh vật học thực phẩm

Giáo trình là tài liệu tham khảo cho giảng viên, sinh viên, học viên cao học các trường có giảng dạy, học tập về Sinh học; Công nghệ Sinh học; Chế biến – bảo quản nông, thuỷ sản; Du lịch – Khách sạn thuộc các trường Đại học, Cao đẳng; Vệ sinh học đường và những bạn đọc có quan tâm về Vi sinh vật học thực phẩm

Giáo trình Vi sinh vật học thực phẩm

Kiều Hữu Ảnh.

Giáo dục Việt Nam

2012

Tóm tắt

Nhiều thực phẩm, đặc biệt là các loại thực phẩm có liên quan đến công nghệ lên men, từng ít nhiều được đề cập đến trong các giáo trình Vi sinh vật học công nghiệp và Công nghệ sinh học vi sinh vật. Tuy nhiên, Vi sinh vật học thực phẩm có những điểm đặc thù mà hai giáo trình trên thường không đề cập tới, đặc biệt là vai trò của vi sinh vật trong việc gây hư hỏng thực phẩm và trong các bệnh phát sinh từ thực phẩm.

Trong giáo trình này, ngoài các kiến thức chung về các nhóm vi sinh vật thường gặp trong thực phẩm, bào tử của chúng, các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của chúng, cũng như vai trò của chúng trong việc sản xuất các loại thực phẩm lên men, các kiến thức về sự gây hư hỏng thực phẩm và ba loại bệnh phát sinh từ thực phẩm được đặc biệt nhấn mạnh. Lợi ích của các vi khuẩn đường ruột và vai trò của giống khởi động trong sản xuất các loại thực phẩm cũng là những nội dung được chú trọng.

Giáo trình còn là tài liệu tham khảo cho giảng viên, sinh viên, học viên cao học các trường có giảng dạy, học tập về Sinh học; Công nghệ Sinh học; Chế biến – bảo quản nông, thuỷ sản; Du lịch – Khách sạn thuộc các trường Đại học, Cao đẳng; Vệ sinh học đường và những bạn đọc có quan tâm về Vi sinh vật học thực phẩm.

Nội dung cuốn sách bao gồm:

+ Lịch sử và sự phát triển của vi sinh vật học thực phẩm;

+ Các vi sinh vật hay gặp nhất trong thực phẩm;

+ Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật trong thực phẩm;

+ Sự hình thành bào tử và sự nảy mầm bào tử ở vi sinh vật;

+ Các vi sinh vật được sử dụng trong lên men thực phẩm;

+ Giống khởi động và các bacteriophagơ;

+ Vi sinh vật học trong sản xuất các sản phẩm lên men;

+ Các vi khuẩn có lợi của đường ruột;

+ Các chất bảo quản sinh học có nguồn gốc vi sinh vật;

+ Các hợp phần thực phẩm và các enzym có nguồn gốc vi sinh vật;

+ Sự gây hư hỏng các nhóm thực phẩm đặc biệt;

+ Sự hư hỏng thực phẩm do các enzym vi sinh vật;

+ Bệnh ngộ độc phát sinh từ thực phẩm;

+ Bệnh nhiễm trùng phát sinh từ thực phẩm;

+ Bệnh nhiễm và gây độc phát sinh từ thực phẩm;

+ Vi sinh vật chỉ thị đối với các tác nhân gây bệnh;

+ Các kỹ thuật phsat hiện vi sinh vật trong thực phẩm và môi trường thực phẩm.

Trích dẫn

Kiều Hữu Ảnh. Giáo trình Vi sinh vật học thực phẩm, Giáo dục Việt Nam, 2012

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (7540101)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Vi sinh vật học thực phẩmCơ sở vi sinh vật học thực phẩm Giáo trình Công nghệ sản xuất mì chính và các sản phẩm lên men cổ truyền

Giáo trình Vi sinh vật học thực phẩm

Cơ sở vi sinh vật học thực phẩm

Giáo trình Công nghệ sản xuất mì chính và các sản phẩm lên men cổ truyền

Mã QR

Giáo trình Vi sinh vật học thực phẩm

Nội dung

  • Thứ Hai, 09:07 23/10/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

TRY! Kỳ thi năng lực Nhật ngữ N1 = Japanese Language proficiency test N1: Phát triển các kỹ năng tiếng Nhật từ ngữ pháp (Phiên bản tiếng Việt)

Thứ Hai, 14:14 16/10/2023

Giáo trình Mô hình hoá hình học

Thứ Hai, 14:00 16/10/2023

Giáo trình công nghệ và thiết bị tiền xử lý

Thứ Hai, 13:49 16/10/2023

60 năm văn học đương đại Trung Quốc

Thứ Ba, 13:55 10/10/2023

Đối chiếu ngôn ngữ Hán - Việt: Lý luận và thực tiễn = 汉越语言对比一理论与实践

Thứ Ba, 13:45 10/10/2023