Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động trình bày Những vấn đề chung về kĩ thuật an toàn và bảo hộ lao động. Vệ sinh lao động và công tác bảo hộ lao động ở các doanh nghiệp

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

Hoàng Xuân Nguyên (ch.b)

Nxb. Giáo dục

2004

Tóm tắt

Để góp phần thực hiện quyết định của Bộ và tạo điều kiện thuận lợi cho các trường triển khai giảng dạy, học tập. Được sự chỉ đạo của Bộ giáo dục và đào tạo chúng tôi biên soạn tài liệu Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động. Tài liệu này đề cập tương đối có hệ thống về những cơ sở lý luận và phương pháp thực hiện các biện pháp về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động trong các lĩnh vực công nghiệp

Nội dung gồm 4 phần:

+ Phần 1: Những vấn đề chung về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

+ Phần 2: Vệ sinh lao động

+ Phần 3: Kỹ thuật an toàn

+ Phần 4: Hoạt động bảo hộ lao động ở các doanh nghiệp.

Trích dẫn

Hoàng Xuân Nguyên (ch.b). Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động Phạm Văn Bổng, Nxb. Giáo dục, 2004.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ dệt may (7540204)

Ngành CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU DỆT, MAY (7540203)

Tài liệu liên quan

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động Nhăn đường mayKỹ thuật may cơ bản

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

Nhăn đường mayKỹ thuật may cơ bản

Mã QR

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

Nội dung

  • Thứ Tư, 15:14 27/04/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Cấu trúc - lập trình - ghép nối và ứng dụng vi điều khiển T.1: Cấu trúc và lập trình VĐK 8051/8052

Thứ Tư, 14:56 27/04/2022

Language testing and Assessment

Thứ Tư, 14:45 27/04/2022

Giáo trình Kinh tế Quốc tế

Thứ Tư, 14:40 27/04/2022

Cấu trúc - lập trình - ghép nối và ứng dụng vi điều khiển T.2: Ghép nối và ứng dụng VĐK 8051/8052

Thứ Tư, 13:57 27/04/2022

The Business Models Handbook: Templates, Theory and Case Studies

Thứ Tư, 13:53 27/04/2022

Video giới thiệu