Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động trình bày Những vấn đề chung về kĩ thuật an toàn và bảo hộ lao động. Vệ sinh lao động và công tác bảo hộ lao động ở các doanh nghiệp

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

Hoàng Xuân Nguyên (ch.b)

Nxb. Giáo dục

2004

Tóm tắt

Để góp phần thực hiện quyết định của Bộ và tạo điều kiện thuận lợi cho các trường triển khai giảng dạy, học tập. Được sự chỉ đạo của Bộ giáo dục và đào tạo chúng tôi biên soạn tài liệu Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động. Tài liệu này đề cập tương đối có hệ thống về những cơ sở lý luận và phương pháp thực hiện các biện pháp về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động trong các lĩnh vực công nghiệp

Nội dung gồm 4 phần:

+ Phần 1: Những vấn đề chung về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

+ Phần 2: Vệ sinh lao động

+ Phần 3: Kỹ thuật an toàn

+ Phần 4: Hoạt động bảo hộ lao động ở các doanh nghiệp.

Trích dẫn

Hoàng Xuân Nguyên (ch.b). Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động Phạm Văn Bổng, Nxb. Giáo dục, 2004.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ dệt may (7540204)

Ngành CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU DỆT, MAY (7540203)

Tài liệu liên quan

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động Nhăn đường mayKỹ thuật may cơ bản

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

Nhăn đường mayKỹ thuật may cơ bản

Mã QR

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

Nội dung

  • Thứ Tư, 15:14 27/04/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Cấu trúc - lập trình - ghép nối và ứng dụng vi điều khiển T.1: Cấu trúc và lập trình VĐK 8051/8052

Thứ Tư, 14:56 27/04/2022

Language testing and Assessment

Thứ Tư, 14:45 27/04/2022

Giáo trình Kinh tế Quốc tế

Thứ Tư, 14:40 27/04/2022

Cấu trúc - lập trình - ghép nối và ứng dụng vi điều khiển T.2: Ghép nối và ứng dụng VĐK 8051/8052

Thứ Tư, 13:57 27/04/2022

The Business Models Handbook: Templates, Theory and Case Studies

Thứ Tư, 13:53 27/04/2022