Kinh tế học Vi mô ( Cao Thúy Xiêm)

Kinh tế học vi mô phần hai là môn học cơ sở trong các chương trình đào tạo khối ngành kinh tế ở bậc đại học, đã được giảng dạy từ giữa thập kỷ đầu của thế kỷ 21 trong nhiều trường đại học ở Việt nam.

Kinh tế học Vi mô ( Cao Thúy Xiêm)

Cao Thúy Xiêm

Giáo dục Việt Nam

2008

Tóm tắt

Cuốn giáo trình này gồm những nội dung chính sau:
+ Chương 1. Bản chất và phạm vi của Kinh tế học vi mô

+ Chương 2. Lý thuyết tiêu dùng

+ Chương 3. Lý thuyết tiêu dùng - Mở rộng và ứng dụng

+ Chương 4. Lý thuyết hãng

+ Chương 5. Cung

+ Chương 6. Lý thuyết về các thị trường cạnh tranh

+ Chương 7. Độc quvền

+ Chương 8. Độc quyền tập đoàn

+ Chương 9. Cân bằng tổng thể

+ Chương 10. Lý thuyết trò chơi

+ Chương 11. Thất bại của thị trường và điều tốt thứ nhì

Trích dẫn

Cao Thúy Xiêm. Kinh tế học Vi mô. Giáo dục Việt Nam, 2008

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (734101)

Tài liệu liên quan

Kinh tế học Vi mô ( Cao Thúy Xiêm)Giáo trình Marketing căn bảnGiáo trình khởi sự kinh doanh
Kinh tế học Vi mô ( Cao Thúy Xiêm)Giáo trình Marketing căn bảnGiáo trình khởi sự kinh doanh

Mã QR

Kinh tế học Vi mô ( Cao Thúy Xiêm)

Nội dung

  • Thứ Ba, 14:21 26/04/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Thiết kế máy biến áp

Thứ Ba, 14:06 26/04/2022

Giáo trình phân tích và đầu tư chứng khoán

Thứ Ba, 14:02 26/04/2022

Giáo trình kỹ năng quản trị = Management skills

Thứ Ba, 13:50 26/04/2022

Xử lý số tín hiệu và ứng dụng

Thứ Ba, 13:45 26/04/2022

Multimedia Basics: Weixel, Fulton, Barkdate, Morse

Thứ Ba, 13:45 26/04/2022