Kinh tế học Vi mô ( Cao Thúy Xiêm)

Kinh tế học vi mô phần hai là môn học cơ sở trong các chương trình đào tạo khối ngành kinh tế ở bậc đại học, đã được giảng dạy từ giữa thập kỷ đầu của thế kỷ 21 trong nhiều trường đại học ở Việt nam.

Kinh tế học Vi mô ( Cao Thúy Xiêm)

Cao Thúy Xiêm

Giáo dục Việt Nam

2008

Tóm tắt

Cuốn giáo trình này gồm những nội dung chính sau:
+ Chương 1. Bản chất và phạm vi của Kinh tế học vi mô

+ Chương 2. Lý thuyết tiêu dùng

+ Chương 3. Lý thuyết tiêu dùng - Mở rộng và ứng dụng

+ Chương 4. Lý thuyết hãng

+ Chương 5. Cung

+ Chương 6. Lý thuyết về các thị trường cạnh tranh

+ Chương 7. Độc quvền

+ Chương 8. Độc quyền tập đoàn

+ Chương 9. Cân bằng tổng thể

+ Chương 10. Lý thuyết trò chơi

+ Chương 11. Thất bại của thị trường và điều tốt thứ nhì

Trích dẫn

Cao Thúy Xiêm. Kinh tế học Vi mô. Giáo dục Việt Nam, 2008

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (734101)

Tài liệu liên quan

Kinh tế học Vi mô ( Cao Thúy Xiêm)Giáo trình Marketing căn bảnGiáo trình khởi sự kinh doanh
Kinh tế học Vi mô ( Cao Thúy Xiêm)Giáo trình Marketing căn bảnGiáo trình khởi sự kinh doanh

Mã QR

Kinh tế học Vi mô ( Cao Thúy Xiêm)

Nội dung

  • Thứ Ba, 14:21 26/04/2022