Giáo trình phân tích và đầu tư chứng khoán

Nội dung trình bày những vấn đề cơ bản về phân tích chứng khoán; phân tích vĩ mô, phân tích ngành ngành, phân tích tình hình tài chính công ty, phân tích kỹ thuật; Những vấn đề cơ bản về định giá chứng khoán; phân tích và định giá trái phiếu, cổ phiếu, chứng khoán phái sinh; đầu tư chứng khoán và chiến lược đầu tư chứng khoán; lí thuyết thị trường hiệu quả; xây dựng và quản lí doanh mục đầu tư chứng khoán; đánh giá hiệu quả quản lí danh mục đầu tư chứng khoán.

Giáo trình phân tích và đầu tư chứng khoán

Nguyễn Đăng Nam (ch.b)

Tài chính

2009

Tóm tắt

Cuốn giáo trình này gồm những nội dung chính sau:
- Chương 1: Những vấn đề cơ bản về phân tích chứng khoán.
- Chương 2: Phân tích vĩ mô và phân tích ngành.
- Chương 3: Phân tích tình hình tài chính công ty.
- Chương 4: Phân tích kĩ thuật.
- Chương 5: Những vấn đề cơ bản về định giá chứng khoán.
- Chương 6: Phân tích và định giá trái phiếu.
- Chương 7: Phân tích và định giá cổ phiếu.
- Chương 8: Phân tích và định giá chứng khoán phái sinh.
- Chương 9: Đầu tư chứng khoán và chiến lược đầu từ chứng khoán.
- Chương 10: Lý thuyết thị trường hiệu quả.
- Chương 11: Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.
- Chương 12: Đánh giá hiệu quả quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.

Trích dẫn

Nguyễn Đăng Nam (ch.b). Giáo trình phân tích và đầu tư chứng khoán. Tài chính, 2009

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (734101)

Tài liệu liên quan

Giáo trình phân tích và đầu tư chứng khoánQuản trị kinh doanhGiáo trình Marketing căn bản
Giáo trình phân tích và đầu tư chứng khoánQuản trị kinh doanhGiáo trình Marketing căn bản

Mã QR

Giáo trình phân tích và đầu tư chứng khoán

Nội dung

  • Thứ Ba, 14:02 26/04/2022