Giáo trình phân tích và đầu tư chứng khoán

Nội dung trình bày những vấn đề cơ bản về phân tích chứng khoán; phân tích vĩ mô, phân tích ngành ngành, phân tích tình hình tài chính công ty, phân tích kỹ thuật; Những vấn đề cơ bản về định giá chứng khoán; phân tích và định giá trái phiếu, cổ phiếu, chứng khoán phái sinh; đầu tư chứng khoán và chiến lược đầu tư chứng khoán; lí thuyết thị trường hiệu quả; xây dựng và quản lí doanh mục đầu tư chứng khoán; đánh giá hiệu quả quản lí danh mục đầu tư chứng khoán.

Giáo trình phân tích và đầu tư chứng khoán

Nguyễn Đăng Nam (ch.b)

Tài chính

2009

Tóm tắt

Cuốn giáo trình này gồm những nội dung chính sau:
- Chương 1: Những vấn đề cơ bản về phân tích chứng khoán.
- Chương 2: Phân tích vĩ mô và phân tích ngành.
- Chương 3: Phân tích tình hình tài chính công ty.
- Chương 4: Phân tích kĩ thuật.
- Chương 5: Những vấn đề cơ bản về định giá chứng khoán.
- Chương 6: Phân tích và định giá trái phiếu.
- Chương 7: Phân tích và định giá cổ phiếu.
- Chương 8: Phân tích và định giá chứng khoán phái sinh.
- Chương 9: Đầu tư chứng khoán và chiến lược đầu từ chứng khoán.
- Chương 10: Lý thuyết thị trường hiệu quả.
- Chương 11: Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.
- Chương 12: Đánh giá hiệu quả quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.

Trích dẫn

Nguyễn Đăng Nam (ch.b). Giáo trình phân tích và đầu tư chứng khoán. Tài chính, 2009

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (734101)

Tài liệu liên quan

Giáo trình phân tích và đầu tư chứng khoánQuản trị kinh doanhGiáo trình Marketing căn bản
Giáo trình phân tích và đầu tư chứng khoánQuản trị kinh doanhGiáo trình Marketing căn bản

Mã QR

Giáo trình phân tích và đầu tư chứng khoán

Nội dung

  • Thứ Ba, 14:02 26/04/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình kỹ năng quản trị = Management skills

Thứ Ba, 13:50 26/04/2022

Xử lý số tín hiệu và ứng dụng

Thứ Ba, 13:45 26/04/2022

Multimedia Basics: Weixel, Fulton, Barkdate, Morse

Thứ Ba, 13:45 26/04/2022

Academic writing for graduate students: Essential tasks and skills

Thứ Ba, 13:43 26/04/2022

Wireless Security: Model, threats, and solutions

Thứ Ba, 13:30 26/04/2022