Kinh tế du lịch

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, nhu cầu về du lịch của con người ngày càng lớn, mang nhiều ý nghĩa văn hoá và xã hội sâu sắc. KTDL là một ngành kinh tế tổng hợp có liên quan mật thiết với nhiều ngành kinh tế khác, trước hết là với kinh tế đối ngoại, và với nhiều ngành văn hoá, xã hội và mang tính nhân bản, văn hoá, tính dân tộc ngày càng cao. KTDL có nhiều nội dung và nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như du lịch thắng cảnh, du lịch nghỉ dưỡng sức, du lịch thể thao, du lịch hội nghị, du lịch nghiên cứu khoa học, tìm hiểu nền văn hoá dân tộc và nền văn hoá thế giới, vv.

Kinh tế du lịch

TS. Nguyễn Hồng Giáp

NXB Trẻ

2002

Tóm tắt

Du lịch là việc đi lại nhằm mục đích niềm vui hoặc kinh doanh; cũng là lý thuyết và thực hành về tổ chức các chương trình đi du lịch, ngành kinh doanh nhằm thu hút, cung cấp và giải trí cho khách du lịch, và việc kinh doanh của các tổ chức điều hành các tour du lịch.

Nhìn từ góc độ kinh tế, du lịch là một ngành kinh tế, dịch vụ, có nhiệm vụ phục vụ cho nhu cầu tham quan giải trí nghỉ ngơi, có hoặc không kết hợp với các hoạt động chữa bệnh, thể thao, nghiên cứu khoa học và các nhu cầu khác. Như vậy, du lịch là một ngành kinh tế độc đáo phức tạp, có tính đặc thù, mang nội dung văn hoá sâu sắc và tính xã hội cao.

Kinh tế du lịch là một hệ thống phức hợp những quan hệ và hoạt động kinh tế của các chủ thể tham gia trong quá trình tổ chức sản xuất, cung ứng và tiêu dùng những sản phẩm, dịch vụ du lịch, nhằm đem lại lợi ích kinh tế, xã hội cho các bên tham gia và tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Trong quá trình hội nhập kinh tế, kinh tế du lịch đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế đất nước, góp phần vào tiến trình hội nhập quốc tế và thực hiện đường lối đối ngoại của các quốc gia.Kinh tế du lịch nhằm khai thác tài nguyên có sẵn của thiên nhiên nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

Ngành kinh tế du lịch gồm 2 loại:

Du lịch trong nước: là loại hình tổ chức và khai thác các địa điểm tham quan du lịch dành cho khách du lịch trong nước hoặc những khách du lịch tới tham quan tại quốc gia đó.

Du lịch quốc tế: là loại hình du lịch mà khách du lịch của quốc gia nội tại có nhu cầu và thực hiện tham quan di lịch tại quốc gia khác.

Do đó, Kinh tế du lịch đã và đang dần trở thành động lực quan trọng đối với nền kinh tế của mỗi quốc gia. Những lợi ích mà ngành kinh tế du lịch mang lại cho các doanh nghiệp, cá nhân và cả nền kinh tế không hề nhỏ

Trích dẫn

TS. Nguyễn Hồng Giáp, Kinh tế Du lịch, NXB Trẻ, 2002.

Bộ sưu tập

Du lịch

Tài liệu liên quan

Kinh tế du lịchInternal Control Audit and Compliance Documentation and Testing Under the New COSO FrameworkTiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam – Hướng dẫn du lịch

Kinh tế du lịch

Internal Control Audit and Compliance Documentation and Testing Under the New COSO FrameworkTiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam – Hướng dẫn du lịch

Mã QR

Kinh tế du lịch

Nội dung

  • Thứ Ba, 00:00 18/05/2021

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

The Unofficial guide to photoshop elements 4

Thứ Năm, 16:14 11/08/2022

Transforming infoglut! A pragmatic strategy for Oracle Enterprise content management

Thứ Năm, 16:00 11/08/2022

Teardowns: Learn how electronics work by taking them apart

Thứ Năm, 15:42 11/08/2022

Business ethics: Reading and cases in coporate morality

Thứ Năm, 15:39 11/08/2022

Business driven information systems

Thứ Năm, 15:32 11/08/2022

Phong trào chống chủ nghĩa thực dân ở Việt Nam

Thứ Hai, 14:37 17/05/2021

Tiến trình Lịch sử Việt Nam

Thứ Hai, 14:25 17/05/2021

Đại cương Lịch sử Việt Nam. Tập II (1858-1945)

Thứ Hai, 14:09 17/05/2021

Giáo trình luật dân sự Tập 2

Thứ Hai, 11:25 17/05/2021

Giáo trình luật dân sự Việt Nam tập 1

Thứ Hai, 10:45 17/05/2021

Video giới thiệu