Introduction to Digital Communications

The book Introduction to Digital Communications explores the basic principles in the analysis and design of digital communication systems, including design objectives, constraints and trade-offs. After portraying the big picture and laying the background material, this book lucidly progresses to a comprehensive and detailed discussion of all critical elements and key functions in digital communications.

Introduction to Digital Communications

Speidel, Joachim

Springer

2021

Abstract

The book Introduction to Digital Communications explores the basic principles in the analysis and design of digital communication systems, including design objectives, constraints and trade-offs. After portraying the big picture and laying the background material, this book lucidly progresses to a comprehensive and detailed discussion of all critical elements and key functions in digital communications.

The contents of the book include: Digital Communications over Single Input Single Output Channels: Transmission System with Quadrature Amplitude Modulation; Intersymbol Interference and Noise; Detection Methods; Digital Transmission over Wireless, Time-Variant Channels; Basic Parameters of Wiless Transmission and Multipath Propagation...Theory of Linear Time-Variant Systems: Introduction and Some History; System Theoretic Approach for the Impulse Response of Linear Time-Variant Systems; Digital Transmission over Wireless, Time - Variant Channels; Basic Parameters of Wireless Transmission and Multipath Propagation...Theory of Linear Time- Variant Systems: Introduction and some History; Sysm Theoretic Approach for the Impulse Respnse of Linear Time - Variant Systems; Properties of Time - Variant Convolution; System Function and Fourier Transform...Multiple Input Multiple Output Transmission; Principles of Linear MIMO Recceivers; Principles of Nonlinear MIMO Receivers; MIMO Systerm Decomposition into Eigenmodes; Channel Capacity of Single-User Transmission Systems; MIMO Systems with Precoding; Principles of Space - Time Coding; Principles of Multi-user MIMO Tranmission

Citation

Speidel, Joachim. Introduction to Digital Communications. Springer, 2021.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Điện tử Viễn thông

Related document

 Introduction to Digital CommunicationsAdvances in Electronics, Communication and ComputingFundamentals of Power Electronics – Third Edition

Introduction to Digital Communications

Advances in Electronics, Communication and ComputingFundamentals of Power Electronics - Third Edition

QR code

 Introduction to Digital Communications

Content

  • Thứ Năm, 10:10 23/02/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Kiểm soát chất lượng bằng phương pháp thống kê

Thứ Năm, 09:44 23/02/2023

Automotive Software Architectures: An Introduction

Thứ Năm, 09:31 23/02/2023

Hướng dẫn thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy

Thứ Năm, 09:20 23/02/2023

Built For Growth:How Builder Personality Shapes Your Business Your Team and Your Ability to Win

Thứ Năm, 08:53 23/02/2023

Blue ocean strategy how to create uncontested market space and make the competition irrelevant

Thứ Năm, 08:43 23/02/2023