Hóa lý Tập 3 Dùng cho sinh viên hóa các trường Đại học tổng hợp và Sư phạm (1999)

Đây là bộ giáo trình về Hóa lý rất đầy đủ và chi tiết, là tài liệu giảng dạy và học tập chính các môn thuộc Hóa lý ở trường đại học, cao đẳng, là tài liệu tham khảo tốt đối với giáo viên cũng như học sinh giỏi Hóa học trung học phổ thông.

Hóa lý Tập 3 Dùng cho sinh viên hóa các trường Đại học tổng hợp và Sư phạm

Trần Văn Nhân

Nxb. Giáo dục

1999

Tóm tắt

Đây là bộ giáo trình về Hóa lý rất đầy đủ và chi tiết, là tài liệu giảng dạy và học tập chính các môn thuộc Hóa lý ở trường đại học, cao đẳng, là tài liệu tham khảo tốt đối với giáo viên cũng như học sinh giỏi Hóa học trung học phổ thông.

Giáo trình gồm 7 chương với các nội dung cơ bản sau:

+ Chương 1: Tốc độ phảm ứng, các phương trình động học,

+ Chương 2: Các thuyết về phản ứng cơ bản

+ Chương 3: Phản ứng dây chuyền

+ Chương 4: Quang hóa học

+ Chương 5: Phản ứng trong dung dịch

+ Chương 6: Xúc tác đồng thể

+ Chương 7: Động học vĩ mô

+ Chương 8: Xúc tác dị thể.

Trích dẫn

Trần Văn Nhân. Hóa lý Tập 3 Dùng cho sinh viên hóa các trường Đại học tổng hợp và Sư phạm, Nxb. Giáo dục, 1999.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Công nghệ Hóa học

Tài liệu liên quan

Hóa lý Tập 3 Dùng cho sinh viên hóa các trường Đại học tổng hợp và Sư phạm (1999)Hóa học phân tích - Phần 2: Các phương pháp phân tích công cụ/Trần Tứ HiếuHóa học môi trường

Hóa lý Tập 3 Dùng cho sinh viên hóa các trường Đại học tổng hợp và Sư phạm (1999)

Hóa học phân tích - Phần 2: Các phương pháp phân tích công cụ. Trần Tứ Hiếu

Hóa học môi trường

Mã QR

Hóa lý Tập 3 Dùng cho sinh viên hóa các trường Đại học tổng hợp và Sư phạm (1999)

Nội dung

  • Thứ Ba, 12:01 07/12/2021

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Hóa lý Tập 1 Dùng cho sinh viên hóa các trường Đại học tổng hợp và Sư phạm Tập 1

Thứ Ba, 11:54 07/12/2021

Hóa lý Tập 2

Thứ Ba, 11:38 07/12/2021

Vật liệu cơ khí

Thứ Hai, 14:17 06/12/2021

Đổi mới quản lý hệ thống giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012

Thứ Hai, 10:53 06/12/2021

Định hướng nghề nghiệp và việc làm

Thứ Hai, 10:40 06/12/2021

Video giới thiệu