Hóa lý Tập 1 Dùng cho sinh viên hóa các trường Đại học tổng hợp và Sư phạm Tập 1

Giáo trình Hóa lí: Tập 1 - Nhiệt động học là tài liệu giảng dạy và học tập chính các môn thuộc Hóa lí ở trường Đại học, Cao đẳng, cũng là tài liệu tham khảo tốt đối với giáo viên cũng như học sinh giỏi Hóa học  phổ thông trung học. Nội dung cuốn sách trình bày về lí thuyết cơ sở và ứng dụng của nhiệt động học, các nguyên lí của nhiệt động học, các thể nhiệt động và các hàm đặc trung, một số ứng dụng của thể đẳng cấp và cân bằng hóa học.

Hóa lý Tập 1 Dùng cho sinh viên hóa các trường Đại học tổng hợp và Sư phạm

Trần Văn Nhân (cb)

Nxb. Giáo dục

2001

Tóm tắt

Giáo trình Hóa lí: Tập 1 - Nhiệt động học là tài liệu giảng dạy và học tập chính các môn thuộc Hóa lí ở trường Đại học, Cao đẳng, cũng là tài liệu tham khảo tốt đối với giáo viên cũng như học sinh giỏi Hóa học phổ thông trung học. Nội dung cuốn sách trình bày về lí thuyết cơ sở và ứng dụng của nhiệt động học, các nguyên lí của nhiệt động học, các thể nhiệt động và các hàm đặc trung, một số ứng dụng của thể đẳng cấp và cân bằng hóa học.

Nội dung gồm 7 chương:

+ Chương 1: Mở đầu Giới thiệu môn hóa lý

+ Chương 2: Nguyên lí không và nguyên lí 1 của nhiệt động học

+ Chương 3: Nguyên lý 2 của nhiệt động học

+ Chương 4: Các thế nhiệt động và các hàm đặc trưng

+ Chương 5: Một số ứng dụng của thế đẳng áp

+ Chương 6: Cân bằng hóa học

+ Chương 7: Nguyên lí 3 của nhiệt động học.

Trích dẫn

Trần Văn Nhân (cb). Hóa lý Tập 1 Dùng cho sinh viên hóa các trường Đại học tổng hợp và Sư phạm , Nxb. Giáo dục, 2001.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Công nghệ Hóa học

Tài liệu liên quan

Hóa lý Tập 1 Dùng cho sinh viên hóa các trường Đại học tổng hợp và Sư phạm Hóa học vô cơ Tập 2 Các kim loại điển hình Nguyễn Đức VậnHóa keo Nguyễn Thị Thu

Hóa lý Tập 1 Dùng cho sinh viên hóa các trường Đại học tổng hợp và Sư phạm

Hóa học vô cơ - Tập 2 - Các kim loại điển hình

Hóa keo

Mã QR

Hóa lý Tập 1 Dùng cho sinh viên hóa các trường Đại học tổng hợp và Sư phạm

Nội dung

  • Thứ Ba, 11:54 07/12/2021

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Hóa lý Tập 2

Thứ Ba, 11:38 07/12/2021

Vật liệu cơ khí

Thứ Hai, 14:17 06/12/2021

Đổi mới quản lý hệ thống giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012

Thứ Hai, 10:53 06/12/2021

Định hướng nghề nghiệp và việc làm

Thứ Hai, 10:40 06/12/2021

Ngữ pháp Tiếng Việt. Tập 2

Chủ Nhật, 15:51 05/12/2021

Video giới thiệu