Hóa lý Tập 2

Hóa lý Tập 2 được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về dung dịch, quy tắc pha, nhiệt động học thống kê, các hiện tượng bề mặt sự hấp thụ. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Hóa học và những ngành có liên quan, mời các bạn tham khảo để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

Hóa lý Tập 2

Trần Văn Nhân (cb)

Nxb. Giáo dục

1998

Tóm tắt

Hóa lý Tập 2 được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về dung dịch, quy tắc pha, nhiệt động học thống kê, các hiện tượng bề mặt sự hấp thụ. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Hóa học và những ngành có liên quan, mời các bạn tham khảo để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

Nội dung gồm các chương sau:

+ Chương 8: Dung dịch

+ Chương 9: Quy tắc pha

+ Chương 10: Nhiệt động học thống kê

+ Chương 11: Các hiện tượng bề mặt, sự hấp phụ

+ Phần phụ lục gồm Các hằng số vật lý và một số thừa số chuyển, tương quan giữa các đơn vị năng lượng, các hệ số có trong chương trình Temkin và Shwartsman, bằng số các hàm Debye đối với nhiệt dung chất rắn.

Trích dẫn

Trần Văn Nhân (cb). Hóa lý Tập 2, Nxb. Giáo dục, 1998.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Công nghệ Hóa học

Tài liệu liên quan

Hóa lý Tập 2 Vật liệu và thiết bị NanoIndustrial polymers, specialty polymers, and their applications

Hóa lý Tập 2

Vật liệu và thiết bị Nano

Industrial polymers, specialty polymers, and their applications

Mã QR

Hóa lý Tập 2

Nội dung

  • Thứ Ba, 11:38 07/12/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Vật liệu cơ khí

Thứ Hai, 14:17 06/12/2021

Đổi mới quản lý hệ thống giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012

Thứ Hai, 10:53 06/12/2021

Định hướng nghề nghiệp và việc làm

Thứ Hai, 10:40 06/12/2021

Ngữ pháp Tiếng Việt. Tập 2

Chủ Nhật, 15:51 05/12/2021

Đố vui khoa học Luyện trí thông minh

Chủ Nhật, 10:22 05/12/2021