Hóa lý Tập 2

Hóa lý Tập 2 được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về dung dịch, quy tắc pha, nhiệt động học thống kê, các hiện tượng bề mặt sự hấp thụ. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Hóa học và những ngành có liên quan, mời các bạn tham khảo để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

Hóa lý Tập 2

Trần Văn Nhân (cb)

Nxb. Giáo dục

1998

Tóm tắt

Hóa lý Tập 2 được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về dung dịch, quy tắc pha, nhiệt động học thống kê, các hiện tượng bề mặt sự hấp thụ. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Hóa học và những ngành có liên quan, mời các bạn tham khảo để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

Nội dung gồm các chương sau:

+ Chương 8: Dung dịch

+ Chương 9: Quy tắc pha

+ Chương 10: Nhiệt động học thống kê

+ Chương 11: Các hiện tượng bề mặt, sự hấp phụ

+ Phần phụ lục gồm Các hằng số vật lý và một số thừa số chuyển, tương quan giữa các đơn vị năng lượng, các hệ số có trong chương trình Temkin và Shwartsman, bằng số các hàm Debye đối với nhiệt dung chất rắn.

Trích dẫn

Trần Văn Nhân (cb). Hóa lý Tập 2, Nxb. Giáo dục, 1998.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Công nghệ Hóa học

Tài liệu liên quan

Hóa lý Tập 2 Vật liệu và thiết bị NanoIndustrial polymers, specialty polymers, and their applications

Hóa lý Tập 2

Vật liệu và thiết bị Nano

Industrial polymers, specialty polymers, and their applications

Mã QR

Hóa lý Tập 2

Nội dung

  • Thứ Ba, 11:38 07/12/2021

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Vật liệu cơ khí

Thứ Hai, 14:17 06/12/2021

Đổi mới quản lý hệ thống giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012

Thứ Hai, 10:53 06/12/2021

Định hướng nghề nghiệp và việc làm

Thứ Hai, 10:40 06/12/2021

Ngữ pháp Tiếng Việt. Tập 2

Chủ Nhật, 15:51 05/12/2021

Đố vui khoa học Luyện trí thông minh

Chủ Nhật, 10:22 05/12/2021

Video giới thiệu