Hồ Chí Minh đào tạo cán bộ và trọng dụng nhân tài

Cuốn sách trình bày quan điểm tư tưởng của Hồ Chí Minh về vấn đề cán bộ; quá trình Bác đào tạo, rèn luyện và sử dụng cán bộ, sử dụng nhân tài qua các giai đoạn cách mạng để giành được độc lập, kháng chiến và kiến quốc

Hồ Chí Minh đào tạo cán bộ và trọng dụng nhân tài

Đức Vượng

Chính trị quốc gia

2010

Tóm tắt

Cuốn sách trình bày quan điểm tư tưởng của Hồ Chí Minh về vấn đề cán bộ; quá trình Bác đào tạo, rèn luyện và sử dụng cán bộ, sử dụng nhân tài qua các giai đoạn cách mạng để giành được độc lập, kháng chiến và kiến quốc. Hồ Chí Minh cho rằng, cán bộ là một trong những vấn đề có ý nghĩa quyết định đ.với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong mọi thời kỳ cách mạng, đặc biệt là đối với công tác xây dựng Đảng; cán bộ là “cái gốc của mọi công việc”. bất cứ chính sách, công tác gì “nếu có cán bộ tốt thì thành công”. Vì vậy, chúng ta phải “trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc chung của chúng ta”. Nhiệm vụ của chúng ta là “phải đào tạo ra những công dân tốt và cán bộ tốt cho nước nhà”.

Cuốn sách phản ánh những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ và trình bày hệ thóng quan điểm tư tưởng của Hồ Chí Minh về vấn đề cán bộ.

Trích dẫn

Đức Vượng. Hồ Chí Minh đào tạo cán bộ và trọng dụng nhân tài, Chính trị quốc gia, 2010.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Hồ Chí Minh đào tạo cán bộ và trọng dụng nhân tàiHướng dẫn phương pháp viết những mẫu thư và thuật ngữ kinh doanh cần thiết cho nhân viên - giám đốc = How to write essential business lettter and term for staff - managerssMột số vấn đề lý luận và thực tiễn mới về định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam giai đoạn hiện nay

Hồ Chí Minh đào tạo cán bộ và trọng dụng nhân tài

Hướng dẫn phương pháp viết những mẫu thư và thuật ngữ kinh doanh cần thiết cho nhân viên - giám đốc = How to write essential business lettter and term for staff - managerss

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới về định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam giai đoạn hiện nay

Mã QR

Hồ Chí Minh đào tạo cán bộ và trọng dụng nhân tài

Nội dung

  • Thứ Sáu, 15:47 16/07/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Hồ Chí Minh hành trình từ Làng Sen đến Ba Đình (1890-1969)

Thứ Sáu, 15:30 16/07/2021

International Trade Finance A Pragmatic Approach

Thứ Sáu, 15:02 16/07/2021

Payment Methods and Finance for International Trade

Thứ Sáu, 13:54 16/07/2021

Human Resource Management, Global Edition

Thứ Năm, 14:29 15/07/2021

Đạo đức môi trường ở nước ta: Lý luận và thực tiễn

Thứ Năm, 09:50 15/07/2021