Giáo trình thiết kế hệ thống cung cấp điện

Cuốn sách giới thiệu tóm lược kiến thức cơ bản: Các yêu cầu khi thiết kế hệ thống cung cấp điện; phương pháp so sánh kinh tế - kỹ thuật chọn phương án cấp điện tối ưu; phương pháp xác định phụ tải tính toán; tóm lược tính toán các loại tổn thất trong HTCCCĐ; tính toán ngắn mạch; lựa chọn các phần tử - thiết bị trong HTCCCĐ

Giáo trình thiết kế hệ thống cung cấp điện

Ninh Văn Nam (Ch. b)

Thống kê

2023

Tóm tắt

Cuốn sách giới thiệu tóm lược kiến thức cơ bản: Các yêu cầu khi thiết kế hệ thống cung cấp điện; phương pháp so sánh kinh tế - kỹ thuật chọn phương án cấp điện tối ưu; phương pháp xác định phụ tải tính toán; tóm lược tính toán các loại tổn thất trong HTCCCĐ; tính toán ngắn mạch; lựa chọn các phần tử - thiết bị trong HTCCCĐ. Hướng dẫn thiết kế cấp điện: Tổng quan; thiết kế cấp điện cho một khu công nghiệp; thiết kế cấp điện cho nhà máy công nghiệp; thiết kế cấp điện cho xưởng công nghiệp; thiết kế cấp điện cho nhà cao tầng; thiết kế cấp điện cho hộ gia đình; thiết kế cấp điện cho khu vực nông thôn; bù công suất phản kháng trong mạng điện phân phối. Giới thiệu một số phần mềm và thủ tục quy trình thiết kế cấp điện: một số phần mềm hỗ trợ thiết kế cấp điện; các bước thực hiện thiết kế cấp điện; nội dung chi tiết của bản đề án thiết kế cấp điện. Áp dụng thiết kế hệ thống cung cấp điện cho một số đối tượng.

Trích dẫn

Ninh Văn Nam (Ch. b). Giáo trình thiết kế hệ thống cung cấp điện. Thống kê, 2023

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Điện

Tài liệu liên quan

Giáo trình thiết kế hệ thống cung cấp điệnBài tập truyền động điệnPrinciples and Applications of Electrical Engineering
Giáo trình thiết kế hệ thống cung cấp điệnBài tập truyền động điệnPrinciples and Applications of Electrical Engineering

Mã QR

Giáo trình thiết kế hệ thống cung cấp điện

Nội dung

  • Thứ Sáu, 10:20 31/05/2024

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Reflect 2: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 10:06 31/05/2024

Reflect 4: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Năm, 14:03 23/05/2024

Reflect 5: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Năm, 13:53 23/05/2024

Quản trị nhân sự và các kỹ năng nghiệp vụ về tổ chức hành chính, nhân sự

Thứ Ba, 10:11 14/05/2024

Các phương pháp tối ưu và ứng dụng

Thứ Ba, 09:53 14/05/2024